HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
60,723,665 lượt truy cập

Quy hoạch hệ thống bến xe khách trên địa bàn tỉnh

12/09/2017 | 05:51 GMT+7

(HG) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống bến xe khách trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo quy hoạch, đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 8 bến xe khách gồm 1 bến loại 2, 4 bến loại 3 và 3 bến loại 5. Trong đó, giữ nguyên hiện trạng và nâng cấp mở rộng 4 bến, quy hoạch mới 4 bến. Tổng quỹ đất tối thiểu dành cho bến xe khách là 34.500m2.

Định hướng đến năm 2030, quy hoạch mới thêm 4 bến xe khách và nâng cấp, mở rộng 2 bến hiện hữu gồm 1 bến loại 2, 3 bến loại 3 và 2 bến loại 4. Tổng quỹ đất tối thiểu dành cho bến xe khách là 30.000m2.

Mục tiêu của quy hoạch trên nhằm làm cơ sở để lập các dự án đầu tư xây dựng công trình bến xe, kêu gọi và thu hút vốn đầu tư phát triển trong lĩnh vực vận tải, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư theo quy hoạch; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về vận tải…

PHƯỚC THUẬN

Viết bình luận mới