HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
89,058,118 lượt truy cập

Bảo hiểm xã hội tỉnh: Đạt nhiều kết quả nổi bật, tạo tiền đề cho năm 2019

03/02/2019 | 06:36 GMT+7

Năm 2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Trao đổi với phóng viên Báo Hậu Giang nhân dịp đầu xuân Kỷ Hợi 2019, ông Đặng Văn Nở, Giám đốc BHXH tỉnh, cho biết:

Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc vận động người dân tham gia BHXH, BHYT.

- Năm 2018, ngành đã thực hiện tốt các chính sách về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Trong năm có 60.209 người tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện, 51.397 người tham gia BHTN, 673.914 người tham gia BHYT, đạt 86,89% dân số, đạt 105,3% so với Nghị quyết Tỉnh ủy giao. Công tác chi trả các chế độ bảo hiểm tiếp tục được quan tâm, tổ chức thực hiện tốt. BHXH tỉnh đã tập trung triển khai những biện pháp cụ thể trong tổ chức thực hiện quản lý người hưởng, chi trả thông qua bưu điện. Trong năm đã giải quyết 69.571 lượt người hưởng chế độ BHXH, BHTN, có 1.882.681 lượt người khám, chữa bệnh BHYT, với tổng kinh phí chi trả trên 800 tỉ đồng. Quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác thực hiện cải cách thủ tục hành chính được triển khai theo đúng mục tiêu, kế hoạch đề ra. BHXH tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong toàn ngành, trong đó đáng chú ý là triển khai thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết hưởng chế độ BHXH ngắn hạn, triển khai ứng dụng tin học hóa trong công tác giám định và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành thống nhất trong toàn hệ thống BHXH tỉnh theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam,… Ngoài ra, công chức, viên chức ngành được quán triệt sâu sắc việc thay đổi tác phong từ hành chính sang phục vụ, thái độ ứng xử với doanh nghiệp, người tham gia BHXH, BHYT, BHTN cũng nâng lên, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần hoàn thiện mục tiêu “Xây dựng ngành BHXH từng bước hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”.

Thưa ông, để đạt được những kết quả phấn khởi trên, ngành BHXH tỉnh đã thực hiện những giải pháp nào ?

- Trước hết, chúng tôi được Tỉnh ủy, HĐND, UBND quan tâm, chỉ đạo sâu sát. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan và địa phương trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Thứ hai, tập trung cho công tác cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong thực thi công vụ. Theo đó, BHXH tỉnh tiếp tục thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính chủ yếu theo hình thức giao dịch điện tử và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích (doanh nghiệp không phải trả phí). Còn hình thức giao dịch trực tiếp tại bộ phận một cửa chỉ thực hiện theo nhu cầu của khách hàng và tính chất của công việc phát sinh.

Thứ ba, BHXH tỉnh rất chú trọng công tác tuyên truyền. Cụ thể, BHXH tỉnh đã tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT với các cơ quan truyền thông báo, đài qua các chuyên trang, chuyên mục; tuyên truyền trực quan, phát hành ấn phẩm tờ rơi, tờ gấp, tổ chức tọa đàm, hội thi tuyên truyền vận động tham gia BHXH, BHYT... Đặc biệt, BHXH tỉnh chú trọng công tác phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức các buổi tuyên truyền đối thoại trực tiếp với người dân, người lao động, doanh nghiệp... Từ đó, kịp thời cung cấp những quy định về quyền lợi và trách nhiệm của người dân khi tham gia BHXH, BHYT đồng thời giải đáp thắc mắc của bà con.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đến nay, nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương, của người sử dụng lao động về vị trí và tầm quan trọng của BHXH, BHYT từng bước được nâng lên, góp phần tăng dần tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT tại các địa phương trong tỉnh.

BHXH tỉnh phối hợp với các sở, ngành tổ chức Hội nghị triển khai chính sách pháp luật BHXH, BHYT, lao động đến doanh nghiệp và người lao động năm 2018.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành còn những khó khăn gì cần tháo gỡ, thưa ông ?

- Tỷ lệ bao phủ BHXH vẫn còn thấp so với tiềm năng, chỉ mới đạt 12,8% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH. Ngoài ra, việc khảo sát, khai thác mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT còn gặp nhiều khó khăn do đơn vị đăng ký địa chỉ không chính xác. Nhiều doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh và mã số thuế nhưng chưa đi vào hoạt động hoặc hoạt động tại nơi khác; một số đơn vị do tính chất sản xuất, kinh doanh thực hiện lao động hợp đồng theo mùa vụ, kiêm nhiệm hoặc hết tuổi lao động. Một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, dẫn đến tình trạng nợ đọng. Ngoài ra, tình hình sử dụng quỹ khám, chữa bệnh BHYT năm 2018 tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã vượt dự toán UBND tỉnh giao. Công tác phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao. Từ đó, dẫn đến số người tham gia BHXH, BHYT còn thấp so với tiềm năng.

Để thực hiện đạt nhiệm vụ được giao trong năm 2019, BHXH tỉnh đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm gì, thưa ông ?

- BHXH tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và nhận thức rõ những khó khăn, tồn tại để chủ động khắc phục, đồng thời đề ra các giải pháp khả thi nhất để thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2019. Theo đó, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ liên quan đến thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh; Tập trung triển khai các giải pháp đẩy mạnh phát triển đối tượng; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu theo Quyết định 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020; triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về cải cách chính sách BHXH”; Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của BHXH Việt Nam.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng có hiệu quả các phần mềm trong quản lý và giải quyết nhiệm vụ chuyên môn của ngành. Tập trung đảm bảo thực hiện đúng, đủ, kịp thời chế độ chính sách về bảo hiểm cho người lao động và các đối tượng theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác tuyên truyền với hình thức và nội dung phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Tiếp tục nâng cao năng lực phẩm chất thực thi nhiệm vụ, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần phục vụ Nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức ngành BHXH.

Với những kết quả đạt được trong năm 2018, cộng với nỗ lực, phấn đấu không ngừng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, sẽ là tiền đề, nền tảng để BHXH tỉnh tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2019.

Trong năm 2018, toàn tỉnh có 673.914 người tham gia BHYT, đạt 86,89% dân số, đạt 105,3% so với Nghị quyết Tỉnh ủy giao. Năm qua, toàn tỉnh tiếp nhận và giải quyết được 69.571 lượt người hưởng các chế độ BHXH, tăng 11.674 lượt người so với năm 2017, với số tiền chi trả là trên 450,8 tỉ đồng.

Công tác cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT được thực hiện đúng quy định, đã cấp 23.146 sổ BHXH, tổng số lao động tham gia BHXH được cấp sổ BHXH đến nay là 60.209 sổ, chiếm tỷ lệ 100% so với số lao động đang được tham gia; tổng số thẻ BHYT đã cấp là 574.708 thẻ. BHXH tỉnh cũng đã phối hợp với ngành y tế đảm bảo quyền lợi cho 1.882.681 lượt khám, chữa bệnh BHYT, tăng hơn 3,6% so với năm 2017, với chi phí gần 365 tỉ đồng...

 

Xin cảm ơn ông !

BÍCH CHÂU thực hiện

Viết bình luận mới