HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
80,606,001 lượt truy cập

Chú trọng cải cách thủ tục hành chính

08/11/2018 | 09:05 GMT+7

(HG) - Thời gian qua, BHXH tỉnh đã áp dụng có hiệu quả bộ thủ tục hành chính (TTHC) về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, chi trả các chế độ BHXH… BHXH tỉnh đã quy định cụ thể về đường đi của hồ sơ, trách nhiệm và thời gian thực hiện ở từng bộ phận nghiệp vụ BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thị xã, thành phố, nhằm đảm bảo cách làm việc khoa học chuyên nghiệp, khắc phục sự chồng chéo giữa các bộ phận và giảm thời gian giải quyết, thụ lý hồ sơ BHXH, BHYT, tạo thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân đến làm việc và giao dịch. Đến nay, các quy trình, thủ tục giải quyết chế độ BHXH, BHYT tại BHXH tỉnh đã giảm từ 115 TTHC còn 28 thủ tục.

Ngoài ra, tất cả các quy định của TTHC về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đều được công khai trên trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh và được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố.

     BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới