HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
69,704,769 lượt truy cập

Đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

13/11/2017 | 09:16 GMT+7

(HG) - Đây là kế hoạch vừa được ban hành của BHXH Việt Nam. Theo đó, việc đơn giản hóa chế độ báo cáo với mục đích nhằm loại bỏ các báo cáo, nội dung báo cáo không cần thiết, giảm tải áp lực trong tuân thủ chế độ báo cáo tại cơ quan BHXH, đảm bảo tiết kiệm thời gian, chi phí và nhân lực thực hiện, giảm tối thiểu 20% số báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, đảm bảo giảm gánh nặng hành chính. Theo kế hoạch, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam cần thực hiện thống nhất, đồng bộ về chế độ báo cáo, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, kỳ và thời hạn gửi báo cáo theo quy định; sử dụng thống nhất nguồn thông tin từ các báo cáo, phục vụ một cách có hiệu quả các hoạt động quản lý, điều hành.

Phạm vi thực hiện bao gồm các báo cáo định kỳ BHXH Việt Nam gửi các bộ, ngành, cơ quan Nhà nước ở Trung ương theo quy định của pháp luật; báo cáo của các tổ chức gửi BHXH Việt Nam theo quy định tại các văn bản hiện hành, không bao gồm báo cáo đột xuất, báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật về thống kê. Các loại báo cáo, chế độ báo cáo trong nội bộ ngành do BHXH cấp tỉnh gửi BHXH Việt Nam sẽ được hướng dẫn riêng.

Theo BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Viết bình luận mới