HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
84,286,084 lượt truy cập

Kỳ vọng tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế sẽ tiến sát mốc 100%

13/09/2018 | 08:50 GMT+7

(HG) - Số liệu BHXH Việt Nam thông tin, trong các năm qua BHYT HSSV luôn được tổ chức thực hiện hiệu quả với sự phối hợp giữa ngành BHXH, GDĐT, y tế. Tỷ lệ HSSV tham gia BHYT tăng dần qua các năm, năm học 2010-2011 toàn quốc mới chỉ có gần 70% HSSV tham gia BHYT; năm học 2012-2013 có khoảng 80%; năm học 2013-2014 là 85%; năm học 2014-2015 tỷ lệ này là 88,5% tương ứng với gần 14,82 triệu HSSV có thẻ BHYT; năm học 2015-2016 tỷ lệ HSSV tham gia BHYT đạt 90,5%, tương ứng khoảng 15,6 triệu em; năm học 2016-2017 tỷ lệ HSSV tham gia BHYT đã đạt 92,5%, tương ứng khoảng 15,9 triệu em; năm học 2017-2018 tỷ lệ HSSV tham gia BHYT đã đạt khoảng 93,5%, tương ứng khoảng 16,5 triệu em. Năm học 2018-2019, kỳ vọng tỷ lệ HSSV tham gia BHYT sẽ tiến sát mốc 100%.

Theo BHXH Việt Nam, bên cạnh những chuyển biến tích cực, công tác BHYT HSSV cũng còn không ít những khó khăn, tồn tại, hạn chế nhất định như Luật BHYT quy định BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc toàn dân, nhưng lại chưa có chế tài bắt buộc tham gia nên quá trình tổ chức thực hiện gặp không ít khó khăn; một bộ phận HSSV và phụ huynh chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tính ưu việt, nhân văn, sự cần thiết của BHYT; tại một số cơ sở giáo dục bậc đại học, cao đẳng chỉ liệt kê số tiền đóng BHYT HSSV vào các khoản thu đầu năm học mà thiếu đi công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật BHYT cho HSSV. Mặc dù được Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng BHYT, nhưng vẫn còn gần 7% số HSSV chưa tham gia. Tỷ lệ HSSV tham gia BHYT chưa đồng đều và chưa đạt yêu cầu theo quy định bắt buộc của Luật BHYT. Tỷ lệ tham gia BHYT của học sinh phổ thông cao hơn so với sinh viên. Chủ yếu là sinh viên năm thứ nhất tham gia BHYT, còn các năm sau có sự “hụt” đi đáng kể trong khối này.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Viết bình luận mới