HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
62,219,869 lượt truy cập

Làm việc tự do tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thế nào?

19/06/2017 | 08:39 GMT+7

Bạn đọc Phan Văn Hiển, ở thị xã Ngã Bảy, đặt câu hỏi: “Năm nay tôi 30 tuổi và làm việc tự do, tôi muốn tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện nhưng chưa rõ quy định về độ tuổi và cách thức tham gia, mức đóng và mức hưởng như thế nào?”.

Vấn đề bạn hỏi được Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang trả lời:

Căn cứ Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014:

Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Người tham gia BHXH tự nguyện được chọn một trong các phương thức sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: Đóng hằng tháng; đóng 03 tháng một lần; đóng 06 tháng một lần; đóng 12 tháng một lần; đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 05 năm một lần; đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn, thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn (hiện tại 700.000 đồng) sau đó cứ mỗi mức cộng thêm 50.000 đồng và cao nhất bằng 20 lần lương cơ sở.

Chế độ BHXH: Được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện.

Bạn Hiển nên đến trực tiếp cơ quan BHXH thị xã Ngã Bảy để được hướng dẫn tham gia.

Theo BHXH TỈNH HẬU GIANG

Viết bình luận mới