HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
76,870,022 lượt truy cập

Ngành Bảo hiểm xã hội: Nỗ lực sớm với các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018

12/02/2018 | 08:28 GMT+7

(HG) - Để đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh tập trung thực hiện một số nội dung sau: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị; hoàn thiện các văn bản quy định, hướng dẫn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý nghiệp vụ của ngành. Để triển khai hiệu quả công tác thu, phát triển đối tượng, các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh cần triển khai đồng bộ và hiệu quả các mặt công tác như: Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia, tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc phát triển đối tượng tham gia trong đó đặc biệt tập trung phát triển đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình và người lao động (NLĐ) tham gia BHXH tự nguyện; mở rộng, phát triển hệ thống đại lý thu đến tận xã, phường, thôn, bản; đẩy mạnh hoạt động thanh tra chuyên ngành, đột xuất với những đơn vị sử dụng lao động chậm đóng, nợ BHXH, BHYT từ 03 tháng trở lên nhằm kiểm soát mức nợ đọng ở mức thấp nhất, tăng cường phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra các đơn vị nợ đọng BHXH, các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT có chi phí bất hợp lý; đổi mới công tác truyền thông theo hướng trực quan, đơn giản, dễ hiểu, song song đó tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí để tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến người dân, NLĐ, đồng thời phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc biểu dương các gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT;… Về công tác trả sổ BHXH, cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH, BHXH các tỉnh cần tăng cường phối hợp với Bưu điện tỉnh khẩn trương rà soát dữ liệu, in, trả sổ BHXH đến tận tay NLĐ đảm bảo chất lượng, tiến độ; tiếp tục hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cơ sở dữ liệu tập trung của ngành; in toàn bộ thẻ BHYT theo mã số BHXH trên cơ sở dữ liệu đã được đồng bộ với dữ liệu hộ gia đình, kịp thời trả thẻ cho người tham gia…

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Viết bình luận mới