HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
78,881,984 lượt truy cập

Sổ bảo hiểm xã hội phải giao cho người lao động hay chủ doanh nghiệp quản lý?

17/04/2018 | 07:45 GMT+7

Độc giả Nguyễn Đình T. gửi câu hỏi: “Tôi là chủ một công ty, tôi đã nhận được sổ BHXH do bưu điện chuyển đến. Vậy công ty sẽ giữ sổ để tiện cho việc quản lý hay phải bàn giao sổ BHXH cho người lao động?”.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang trả lời:

Căn cứ theo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) số 58/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/11/2014, trong đó quy định kể từ ngày 01/01/2016, người lao động được cấp và quản lý sổ BHXH, người sử dụng lao động phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho người lao động, xác nhận thời gian đóng BHXH khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật; Công văn số 4027/BHXH-ST ngày 14/10//2017 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động quy định người lao động và người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH để tiến hành rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động. BHXH Hậu Giang đã ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh Hậu Giang thực hiện trả sổ BHXH đến tận tay của người lao động để quản lý.

Đề nghị ông phối hợp với bưu điện để trả sổ BHXH đến tay người lao động quản lý theo quy định.

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang

Viết bình luận mới