HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
69,697,913 lượt truy cập

Thẻ bảo hiểm y tế không có ngày kết thúc, vậy có đúng quy định ?

11/01/2018 | 07:59 GMT+7

Độc giả đặt câu hỏi: “Tôi tham gia BHYT nhiều năm rồi, thẻ BHYT cấp cho tôi ghi thời gian sử dụng thẻ rất cụ thể ngày thẻ có giá trị sử dụng, ngày kết thúc; nhưng mới đây tôi mua BHYT tại UBND xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, thẻ BHYT cấp cho tôi có giá trị sử dụng từ ngày, tháng, năm, không có ngày kết thúc, vậy có đúng quy định không? Làm sao tôi biết thẻ BHYT hết hạn để tham gia tiếp?”.

Vấn đề này, BHXH tỉnh Hậu Giang trả lời:

Thực hiện Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; Công văn số 3340/BHXH-ST ngày 08/8/2017 về việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH. Theo đó, thời hạn sử dụng thẻ BHYT: chỉ in “Giá trị sử dụng từ ngày, tháng, năm” không ghi ngày kết thúc tiến tới cấp sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử, nhằm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin thành công trong việc quản lý dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT theo yêu cầu của Chính phủ và Quốc hội, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Hiện tại cơ quan BHXH cung cấp danh sách người dân tham gia BHYT đến hạn phải đóng trên từng địa bàn cho hệ thống Đại lý thu để thông báo và vận động người dân tham gia BHYT; đồng thời tập huấn, hướng dẫn cho nhân viên Đại lý thu ghi cụ thể thời hạn sử dụng thẻ BHYT từ ngày...../....../........ đến ngày ....../...../...... trên phiếu thu tiền đóng BHYT để người dân biết được khi nào thẻ BHYT hết hạn sử dụng để tham gia.

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang

Viết bình luận mới