HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
78,648,124 lượt truy cập

Thị ủy Long Mỹ: Quyết liệt chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế

14/06/2018 | 08:41 GMT+7

(HG) - Tính đến ngày 31-5-2018, số người tham gia BHYT là 51.698 người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 71,51%. Cần vận động 6.875 người tương ứng 9,51% mới đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Do đó, Thường trực Thị ủy đã chỉ đạo quyết liệt, nhằm sớm hoàn thành tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn. Ông Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng ban Chỉ đạo BHYT toàn dân thị xã, đã lưu ý, Ban Tổ chức Thị ủy tham mưu cho Thị ủy ban hành văn bản tiếp tục chỉ đạo đảng viên và gia đình đảng viên bắt buộc phải tham gia BHYT kể cả đảng viên nơi cư trú nhưng làm việc ở địa bàn khác; Ban Dân vận Thị ủy quan tâm chỉ đạo các đối tượng là hội viên các đoàn thể phải tham gia BHYT và vận động người thân trong gia đình cùng tham gia; Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã mời hiệu trưởng các trường trực thuộc có tỷ lệ học sinh tham gia thấp họp bàn triển khai công tác tuyên truyền, vận động học sinh tham gia BHYT 6 tháng cuối năm 2018.

Đối với các thành viên Ban Chỉ đạo BHYT toàn dân được phân công phụ trách các xã, phường bám sát những nội dung đã triển khai, tăng cường xuống địa bàn mình phụ trách nắm tình hình triển khai thực hiện ở địa phương để kịp thời phản ánh về Ban Chỉ đạo BHYT toàn dân nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của địa phương trên cơ sở đảm bảo quyền lợi cho người dân tham gia BHYT. Các xã, phường quan tâm rà soát đối tượng tại từng ấp, khu vực nắm lại hộ gia đình nào đã tham gia BHYT, chưa tham gia để tập trung vận động, củng cố, kiện toàn lại đoàn tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, thực hiện cao điểm trong tháng 6, ra quân vận động, có báo cáo hàng tuần về số lượng đã vận động hộ gia đình tham gia BHYT cho BHXH thị xã để tổng hợp báo cáo kịp thời cho Thường trực Thị ủy.

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang

Viết bình luận mới