HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
75,355,776 lượt truy cập

Thủ tục để hưởng chế độ hưu trước tuổi

17/05/2018 | 08:07 GMT+7

Độc giả gửi câu hỏi: “Tôi sinh tháng 7-1973, công tác ngành viễn thông từ tháng 3-1996, đóng BHXH 23 năm. Xin hỏi thủ tục chế độ hưu trước tuổi như thế nào?”.

BHXH tỉnh Hậu Giang trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động (KNLĐ) đã có từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên như sau:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Theo đó, trong năm 2018, lao động nam đủ từ 53 tuổi trở lên và bị suy giảm KNLĐ từ 61% trở lên hoặc từ đủ 50 tuổi trở lên và bị suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên thì sẽ được hưởng lương với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định. Xét về tuổi đời của ông thì năm 2018 ông chưa đủ điều kiện về tuổi đời để nghỉ hưu theo quy định nêu trên.

Về hồ sơ để giải quyết chế độ hưu trí khi bị suy giảm KNLĐ bao gồm:

- Sổ BHXH;

- Quyết định nghỉ hưu;

- Biên bản giám định KNLĐ

Để rõ hơn, bạn có thể liên hệ đến cơ quan Bảo hiểm xã hội tư vấn.

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang

Viết bình luận mới