HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
80,605,651 lượt truy cập

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 78,77%

09/11/2018 | 11:08 GMT+7

(HG) - Tính đến cuối tháng 9, toàn tỉnh có 610.930 người tham gia BHYT, chiếm tỷ lệ 78,77% dân số. Trong đó, huyện Long Mỹ có tỷ lệ tham gia BHYT đạt cao nhất 85,53%, thấp nhất là huyện Châu Thành A chỉ mới đạt 65,42%.

Để thực hiện đạt chỉ tiêu 82,5% dân số tham gia BHYT, ngành BHXH cùng với các địa phương, hội, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về chính sách BHYT, vừa góp phần hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT, vừa thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân.

BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới