Các cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện tốt việc giới thiệu người ứng cử

25/02/2021 | 05:17 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 24-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức cuộc họp phân bổ số lượng người ứng cử; hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử và làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự cuộc họp có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; bà Thái Thu Xương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Trần Văn Huyến (đứng), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, phát biểu tại cuộc họp.

Tại đây, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai Công văn điều chỉnh lần thứ nhất của HĐND tỉnh về dự kiến cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh. Theo đó, dự kiến số lượng giới thiệu ứng cử là 103 đại biểu để hiệp thương và đưa ra bầu lấy 50 đại biểu.

Cơ cấu, thành phần, số lượng giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm: Khối đảng 19 người, MTTQ và các đoàn thể 10 người, khối cơ quan nhà nước 25 người, lực lượng vũ trang 2 người, cơ quan tư pháp 2 người, tổ chức kinh tế 12 người, tổ chức xã hội nghề nghiệp 4 người, đơn vị sự nghiệp 8 người, tôn giáo 5 người, dân tộc 5 người, cơ sở 11 người, dự kiến vận động tự ứng cử 4 người.

Về cơ cấu kết hợp: nữ 38 người, chiếm tỷ lệ 36,89%; tái cử 22 người, chiếm tỷ lệ 21,35%; trẻ 19 người, chiếm tỷ lệ 18,44%; ngoài Đảng 16 người, chiếm tỷ lệ 15,53%; tôn giáo 5 người, chiếm tỷ lệ 4,85%; dân tộc 7 người, chiếm tỷ lệ 6,79%.

Cũng tại cuộc họp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử; lãnh đạo Sở Nội vụ triển khai, hướng dẫn nội dung, thủ tục, người ứng cử làm hồ sơ ứng cử theo quy định.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Văn Huyến nhấn mạnh công tác này rất cần thiết nhằm giúp cho các cơ quan, đơn vị được phân bổ người ứng cử nắm rõ và thực hiện tốt nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử theo quy định.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh để thực hiện tốt việc giới thiệu người ứng cử; vấn đề gì chưa rõ thì liên hệ với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Nội vụ sẽ được hướng dẫn, giải đáp.

Theo quy định, thời hạn nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử chậm nhất là vào lúc 17 giờ ngày 10-3-2021. Tuy nhiên ông Trần Văn Huyến đề nghị các cơ quan, đơn vị cố gắng nộp hồ sơ trước thời hạn này để Ủy ban Bầu cử tỉnh chủ động hơn trong việc thực hiện các bước tiếp theo.

TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>