Các dự thảo quy định chi tiết Luật An ninh mạng cơ bản hoàn thành

10/10/2018 | 14:09 GMT+7

Ngày 9-10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng. Theo Bộ Công an, đến nay, cơ bản dự thảo các văn bản đã hoàn thành.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: BCA

Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh, các văn bản hướng dẫn thi hành luật là những văn bản quan trọng và phức tạp, liên quan trực tiếp đến công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền của đất nước; liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhiều bộ, ngành và nhận được sự quan tâm rất lớn từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, do đó cần tinh thần khẩn trương, tích cực, trách nhiệm của ban soạn thảo, tổ biên tập.

Bộ Công an được giao xây dựng 3 văn bản chính trình Chính phủ gồm: Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục áp dụng một số biện pháp bảo vệ an ninh mạng; Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều trong Luật An ninh mạng và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Theo ĐỖ TRUNG/sggp.org.vn

Viết bình luận mới