Cần quyết tâm mới, nỗ lực mới

07/12/2017 | 07:42 GMT+7

Ghi nhận tại ngày họp đầu tiên của Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đều phấn khởi bởi việc thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Quang cảnh Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: ĐÌNH BẢO

Cụ thể, năm 2017, Nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra 19 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, ước cả năm thực hiện đạt và vượt 18/19 chỉ tiêu, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 9 chỉ tiêu đạt kế hoạch, 1 chỉ tiêu đạt 80% (do tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí). Trong đó, nổi bật phải kể đến lĩnh vực công nghiệp, thương mại - dịch vụ, xuất khẩu đạt khá cao, còn công tác xây dựng chính quyền cũng được quan tâm và ngày càng đi vào chiều sâu.

Xuất, nhập khẩu tăng cao

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, thông tin số liệu đáng phấn khởi là tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu trực tiếp, ủy thác và dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng thực hiện được 1.050 triệu USD, tăng 39,5% so năm 2016 và vượt 50% so kế hoạch. Trong đó, xuất khẩu và dịch vụ thu ngoại tệ được 740 triệu USD, tăng 33% so năm rồi, vượt 28% kế hoạch.

Theo đánh giá của ngành chức năng, thị trường xuất khẩu tương đối ổn định và thuận lợi, doanh nghiệp xuất khẩu tích lũy được nhiều kinh nghiệm và mạnh dạn mở rộng quy mô hoạt động sản xuất, kinh doanh, đổi mới thiết bị, công nghệ sản xuất… Đó là các yếu tố thuận lợi giúp tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu và doanh thu dịch vụ thu ngoại tệ năm 2017 tăng cao.

Trên lĩnh vực sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển khá, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) tăng 21,8% so năm 2016. Nhìn chung, đa số doanh nghiệp phát triển tương đối đồng đều, ổn định. Các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành sản xuất giày dép, sản xuất hóa chất, sản xuất thuốc, hóa dược liệu,… quan tâm đầu tư mở rộng nhà máy, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh, hạ giá thành sản phẩm nên làm tăng giá trị sản xuất của các ngành nói riêng và của toàn tỉnh nói chung.

Bên cạnh đó, Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,4% so năm rồi cho thấy năng lực sản xuất công nghiệp tăng nhanh hơn năm trước.

Ông Huỳnh Thanh Phong, Giám đốc Sở Công thương, cho biết: “Để có được kết quả trên, tỉnh đã tích cực hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới công nghệ, thiết bị nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và nâng cao khả năng cạnh tranh, tham gia vào chuỗi giá trị, áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc tế. Khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng bá sản phẩm; phát triển thương mại điện tử; khuyến khích các doanh nghiệp trong tỉnh hợp tác và chuyển giao các thành tựu khoa học - công nghệ, tổ chức kinh doanh, phát triển, phân phối sản phẩm dịch vụ công nghệ mới”.

Song song đó là đầu tư mở rộng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu tại các khu, cụm công nghiệp tập trung và cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các khu, cụm công nghiệp dựa trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của từng khu, cụm; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác vận động, thu hút đầu tư; tăng cường quảng bá thông tin, hình ảnh khu, cụm công nghiệp đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Sở Công thương còn tích cực tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường đối thoại với các doanh nghiệp, nhà đầu tư; kết nối các doanh nghiệp trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, gặp mặt, xây dựng hội, hiệp hội của các nhà đầu tư tại địa phương. Từ đó, có các biện pháp hiệu quả hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

“Chúng tôi còn nỗ lực nâng cao nhận thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, trong năm nay, Sở đã tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hội nhập kinh tế quốc tế; 1 lớp tập huấn nâng cao kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng thương hiệu hàng hóa trên địa bàn tỉnh với sự tham gia của hơn 240 học viên là các doanh nghiệp, hợp tác xã, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh”, ông Phong cho biết thêm.

Xây dựng chính quyền có nhiều chuyển biến

Thực tế, để có được kết quả trên không thể phủ nhận vai trò, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của hệ thống chính quyền trong tỉnh.

Cụ thể, công tác quản lý nhà nước, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của UBND các cấp ổn định và có nhiều đổi mới, quyết liệt, đột phá vào những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, hạn chế hội họp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Mối quan hệ phối hợp trong hoạt động giữa chính quyền với Mặt trận và các đoàn thể ngày càng chặt chẽ hơn, tạo được sự thống nhất trong điều hành. Mặt khác, thông qua việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy đã tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chính quyền hoạt động hiệu quả, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền các cấp thì tỉnh dành nhiều sự quan tâm cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Theo ông Huỳnh Hữu Kế, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, MTTQ các cấp đã có nhiều hoạt động để tham gia xây dựng chính quyền. Trong đó, đã xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát trực tiếp chuyên đề được 5 cuộc đối với 9 cơ quan, tổ chức, đơn vị; ban thường trực UBMTTQ Việt Nam các huyện, thị đã tổ chức giám sát trực tiếp được 43 cuộc; phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp giám sát 59 cuộc; tham gia cùng đoàn giám sát của Tỉnh ủy 4 cuộc… Trong quá trình giám sát đã kịp thời kiến nghị khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót, giúp cho các đơn vị được giám sát thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Song song đó, theo chức năng nhiệm vụ của mình, UBMTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã nâng cao trách nhiệm hơn trong phối hợp tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Các kiến nghị của nhân dân được tổng hợp, phản ánh và được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND, UBND tỉnh quan tâm xem xét, giải quyết đạt hiệu quả cao.

Nhiều giải pháp trọng tâm năm 2018

Theo ông Đồng Văn Thanh, dù đạt được nhiều kết quả quan trọng trong năm 2017 nhưng tỉnh cũng đang đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Đó là việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn còn yếu, thiếu nguồn lực xây dựng nông thôn mới; chuyển dịch cơ cấu trong khu vực I còn chậm, việc ứng dụng chuyển giao khoa học - kỹ thuật vào sản xuất còn yếu, thiếu vốn đầu tư cho cho khoa học - công nghệ. Sức cạnh tranh của nhiều doanh nghiệp còn thấp, chưa có cơ chế đột phá cho thu hút đầu tư. Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp được quan tâm nhưng đôi lúc còn chậm. Thiên tai diễn biến phức tạp, nguồn vốn đầu tư để ứng phó còn hạn chế. Việc giải quyết các thủ tục hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân và doanh nghiệp; tinh thần, thái độ phục vụ, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao. Số đơn khiếu nại tăng so năm rồi, tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí…

Với nhiều khó khăn như vậy nên để thực hiện đạt và vượt 19 chỉ tiêu đề ra trong năm 2018 là nhiệm vụ không hề dễ dàng và đòi hỏi sự nỗ lực lớn hơn nữa của cả hệ thống chính trị và nhân dân.

Ông Đồng Văn Thanh cho biết, mục tiêu hướng tới trong năm 2018 là “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển kinh tế theo chiều sâu; khai thác tốt tiềm năng; tăng cường công tác đối ngoại; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội; bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Giữ vững quốc phòng - an ninh, kỷ luật, kỷ cương; phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Để thực hiện đạt theo mục tiêu này và 19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đề ra trong năm tới, tỉnh sẽ triển khai thực hiện Chương trình tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh giai đoạn 2016-2020; tập trung chủ yếu vào tái cơ cấu nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ; tích cực vận dụng các cơ chế, chính sách để huy động các nguồn vốn thuộc mọi thành phần kinh tế cho đầu tư phát triển.

Ngoài ra, sẽ tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt, đúng tiến độ các chương trình, đề án, dự án trọng điểm về nông nghiệp và thích ứng với biến đổi khí hậu, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền nông nghiệp có giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững. Đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ cao nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm giá thành và thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân.

Quan tâm khuyến khích tạo điều kiện tái cơ cấu doanh nghiệp; kêu gọi thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về khuyến công, phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp. Đặc biệt là thu hút đầu tư vào ngành sản phẩm công nghiệp có lợi thế của địa phương, tạo ra sản phẩm xuất khẩu. Đẩy mạnh liên kết vùng, khu vực để tìm đầu ra cho nông sản hàng hóa của tỉnh; triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, bình ổn thị trường. Chủ động theo dõi diễn biến giá cả thị trường, tăng cường công tác quản lý thị trường, xử lý nghiêm những trường hợp kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng; quản lý giá bán theo giá niêm yết, xử lý các vi phạm về giá.

Tập trung củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế cơ sở, chú trọng công tác y tế dự phòng, nâng cao sức khỏe, chủ động phòng, chống dịch bệnh; từng bước kiểm soát các yếu tố có hại đến sức khỏe liên quan đến môi trường, an toàn thực phẩm, lối sống và hành vi của người dân. Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh…

T.SƠN - Đ.BẢO

Viết bình luận mới