Giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công

11/02/2019 | 05:59 GMT+7

(HG) - Dự kiến trong tháng 5, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh sẽ giám sát chuyên đề về việc thực hiện chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2018 đối với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, cùng một số đơn vị cấp huyện, xã.

Ngoài ra, ban còn giám sát việc ban hành quyết định của UBND tỉnh, nghị quyết của HĐND cấp huyện theo lĩnh vực phụ trách; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình giữa kỳ họp và tại kỳ họp HĐND tỉnh theo lĩnh vực phụ trách; khảo sát việc củng cố và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội; khảo sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về đặt tên đường, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh...

NGUYỄN TRIỆU

Viết bình luận mới