HĐND thị xã Ngã Bảy: Sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp dân

11/02/2019 | 05:58 GMT+7

(HG) - Trong tháng 2 này, Thường trực HĐND thị xã Ngã Bảy sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp dân theo luật định; phối hợp chặt chẽ với UBND và UBMTTQ Việt Nam thị xã trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, củng cố và giữ vững quốc phòng - an ninh. Ngoài ra, sẽ chỉ đạo thực hiện các chương trình hoạt động của các ban HĐND thị xã, nhất là trong công tác triển khai kế hoạch giám sát.

Tháng 1 vừa qua, Thường trực HĐND thị xã đã tổ chức 3 cuộc tiếp công dân định kỳ và chuyển đơn thư khiếu nại của công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 6 hội nghị để đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã Ngã Bảy và đại biểu HĐND thị xã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm 2018. Qua đó, có 355 cử tri tham dự và nêu 25 lượt ý kiến, kiến nghị, tập trung vào một số vấn đề còn khó khăn, bức xúc, nhất là về chuyển đổi cây trồng; có chính sách ưu đãi đối với giáo viên hợp đồng; tình trạng ô nhiễm không khí; việc sử dụng điện an toàn… Đa số các ý kiến, kiến nghị được ngành chức năng thị xã và chính quyền cơ sở giải trình làm rõ tại buổi tiếp xúc.

NGUYỄN TRIỆU

Viết bình luận mới