Sẽ giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý án treo, cải tạo không giam giữ

07/01/2019 | 08:36 GMT+7

(HG) - Thực hiện giám sát thường xuyên trong Chương trình giám sát năm 2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh sẽ xem xét quyết định của UBND tỉnh, nghị quyết của HĐND cấp huyện có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, thường xuyên giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân trên lĩnh vực phụ trách và được giao theo quy định.

Quang cảnh một buổi giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Đối với hoạt động giám sát, khảo sát theo chuyên đề, Ban sẽ giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý án treo, cải tạo không giam giữ, việc thực hiện theo quy định đối với người đã chấp hành xong án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện về cư trú tại địa phương; giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương.

Đồng thời, khảo sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01, Nghị quyết số 02 của HĐND tỉnh quy định về số lượng, mức phụ cấp, trợ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở. Khi cần thiết, Ban sẽ quyết định giám sát, khảo sát một số vấn đề bức xúc qua phản ánh của cử tri hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng và theo yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các ủy ban của Quốc hội giao theo quy định liên quan.

Năm nay, trước mỗi kỳ họp của HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh sẽ chủ động tổ chức thẩm tra để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định các dự thảo nghị quyết, đề án trên lĩnh vực phụ trách và được phân công; các báo cáo việc thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo... Từng thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh sẽ giám sát theo nội dung chương trình kỳ họp HĐND tỉnh trong việc trình và thông qua các nghị quyết, đề án của HĐND tỉnh theo quy định…

Tin, ảnh: NGUYỄN TRIỆU

Viết bình luận mới