Tích cực chuẩn bị công tác bầu cử

12/04/2018 | 10:50 GMT+7

Tới đây, tỉnh sẽ tổ chức công tác bầu cử trưởng ấp, khu vực, chỉ định phó trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018-2023; bầu thành viên ban thanh tra nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2018-2020 (công tác bầu cử). Trao đổi với phóng viên Báo Hậu Giang về công tác bầu cử, ông Võ Thành Chính (ảnh), Phó Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết:

- Công tác bầu cử lần này có nhiều điểm mới so với nhiệm kỳ trước. Đó là nhiệm kỳ của trưởng ấp, khu vực và phó trưởng ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh là 5 năm (nhiệm kỳ trước là 2,5 năm); phó trưởng ấp, khu vực được thực hiện chỉ định theo đề nghị của ấp, khu vực trên cơ sở cuộc họp dưới sự chủ trì của chi ủy chi bộ với trưởng ấp, khu vực, ban công tác mặt trận cùng với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở ấp, khu vực; mỗi ấp, khu vực chỉ định 1 trưởng ấp; thời gian tiến hành bầu thành viên ban thanh tra nhân dân cấp xã sau ngày bầu cử trưởng ấp, khu vực (vào ngày 20-5 tới đây) chậm nhất 10 ngày.

Theo ông, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh cần thực hiện tốt những nhiệm vụ gì để giúp công tác bầu cử diễn ra thành công như mong đợi ?

- Để công tác bầu cử diễn ra thật sự dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và đạt kết quả tốt, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bầu cử để mọi người hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện này; tổ chức hội nghị triển khai các văn bản hướng dẫn về công tác bầu cử ở cấp huyện và đến tận cơ sở; thành lập ban chỉ đạo và tổ chuyên viên ở các cấp (có phân công trách nhiệm từng thành viên rõ ràng, cụ thể) để thực hiện công tác bầu cử.

Bên cạnh đó, tổ chức tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của trưởng ấp, khu vực, ban thanh tra nhân dân để làm cơ sở hiệp thương, giới thiệu nhân sự lựa chọn người đủ đức, đủ tài, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định cho nhiệm kỳ mới; chủ động dự trù kinh phí và các loại tài liệu, cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử để in ấn kịp thời.

Theo tôi, lực lượng công an và quân sự ở các địa phương cũng cần chủ động xây dựng, thực hiện kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử. Các cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị về Ban chỉ đạo công tác bầu cử của tỉnh để được hướng dẫn kịp thời.

Xin cảm ơn ông !

TRƯỜNG SƠN thực hiện

Viết bình luận mới