Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 vừa kết thúc thành công tốt đẹp. Dịp này, phóng viên Báo Hậu Giang có trao đổi với lãnh đạo hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp liên quan về nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp thực hiện phong trào phụ nữ và công tác hội nhiệm kỳ mới.
“Cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình Hợp tác xã (HTX) kiểu mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có ý nghĩa thiết thực, nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 19 về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX và Quyết định 445 về việc thí điểm hoàn thiện nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020 của Thủ tướng Chính phủ”, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh.
Hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh năm 2016 được đánh giá là bám sát Nghị quyết của HĐND tỉnh; công tác thẩm tra, giám sát có hiệu quả. Xung quanh vấn đề này, trao đổi với phóng viên Báo Hậu Giang, ông Trương Thanh Bình (ảnh), Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, cho biết:
Nhà xuất bản Khoa học xã hội vừa phối hợp với Khai Tâm Books và gia đình cố sử gia Phan Khoang tái bản quyển sách từng được xuất bản cách đây 47 năm mang tên “Việt sử: Xứ Đàng Trong (1558-1777) - Cuộc Nam tiến của dân tộc Việt Nam”,
Tuyến đường cặp kênh Năm Biết, ở ấp 10, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, dài khoảng 2km đã xuống cấp, hư hỏng từ nhiều năm qua,
Chuyên Đề