HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016

Nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác

10/08/2018 | 08:05 GMT+7

Những tháng đầu năm, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh triển khai, thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác đóng góp dự thảo luật, nghị quyết; giám sát, tiếp công dân; tiếp xúc, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh đã phân loại chuyển đến bộ, ngành Trung ương để xem xét, giải quyết đạt 100%.

Đóng góp dự thảo văn bản và giám sát

Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp đối với 7 dự thảo dự án luật để Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Gồm các dự thảo: Luật Tố cáo (sửa đổi); Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Luật An ninh mạng; Luật Quốc phòng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Đo đạc và bản đồ.

Bên cạnh đó, ĐBQH tỉnh còn tham gia các hội nghị, hội thảo do các ủy ban của Quốc hội, các ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức (Hội thảo lấy ý kiến Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Luật Kiểm toán (sửa đổi); Hội nghị ĐBQH chuyên trách thảo luận về một số dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5)…

ĐBQH tỉnh còn tham gia giám sát thông qua việc tổ chức 2 cuộc giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý sử dụng vốn tài sản nhà nước và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016”; “Việc quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016” trên địa bàn tỉnh và tổng hợp báo cáo theo quy định. Tham gia chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tại Phiên họp thứ 22 của UBTVQH; tham gia cùng Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Phụng Hiệp, UBND thành phố Vị Thanh, UBND tỉnh về thực thi chính sách, pháp luật về đất đai.

Tích cực với công tác dân nguyện

Đầu năm, Đoàn ĐBQH tỉnh xây dựng lịch tiếp công dân định kỳ tại trụ sở để các vị ĐBQH thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân theo quy định, đồng thời cử công chức tiếp dân thường xuyên tại trụ sở Đoàn ĐBQH và Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Đoàn cũng cùng Đoàn giám sát của UBTVQH tiến hành 1 cuộc giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh đối với UBND tỉnh; phối hợp với HĐND thị xã Long Mỹ khảo sát 1 vụ việc tranh chấp quyền sử dụng đất tại phường Thuận An; cùng lãnh đạo tỉnh đối thoại với công dân tại Nông trường Mùa Xuân và Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng.

Phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện đúng quy định theo Nghị quyết số 525 ngày 27 tháng 9 năm 2012 với nhiều hình thức, nội dung tiếp xúc cử tri phong phú, đa dạng. Cụ thể, 6 tháng đầu năm đã xây dựng kế hoạch và tổ chức cho các vị ĐBQH cùng đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc theo đơn vị bầu cử 24 điểm trên địa bàn, ghi nhận được 200 lượt ý kiến, kiến nghị.

Qua hội nghị tiếp xúc cử tri, Đoàn phân loại kiến nghị theo nhóm vấn đề, ý kiến thuộc thẩm quyền của Trung ương và địa phương. Ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo kết luận chỉ đạo đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và địa phương xem xét giải quyết; tương tự, cũng đã chuyển đến cơ quan những ý kiến thuộc thẩm quyền ở Trung ương. Qua đó, Đoàn ĐBQH tỉnh nhận được 17 văn bản trả lời của các bộ, ngành Trung ương, đạt 100%, trong đó đã tập trung giải quyết từng ý kiến, kiến nghị của cử tri đúng với nội dung, sát với những vấn đề cử tri quan tâm.

Hoạt động tại Kỳ họp thứ 5 và chuyên trách ở địa phương

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, ĐBQH tỉnh chấp hành tốt nội quy kỳ họp và sự chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội; tham gia đầy đủ các hoạt động tại kỳ họp. Từng ĐBQH trong đoàn đều tập trung nghiên cứu nội dung, chương trình kỳ họp; tích cực tham gia ý kiến đóng góp có chất lượng, thể hiện chính kiến của mình, phản ánh đúng thực tiễn kiến nghị của cử tri, góp phần hoàn chỉnh các báo cáo, nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, ĐBQH tỉnh tích cực, trách nhiệm tham gia 23 lượt phát biểu (11 lượt ý kiến thảo luận tổ; 12 ý kiến phát biểu thảo luận, tranh luận tại hội trường); chất vấn Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Tích cực tham gia các buổi làm việc với Ủy ban Tài chính và Ngân sách, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Ủy ban Pháp luật, Báo Đại biểu nhân dân; tham dự một số hoạt động của nghị viện các nước Nhật Bản, Canada, Ai Cập, Cuba,...

Tích cực tham dự các hội nghị sơ kết, tổng kết và các hoạt động khác do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành tổ chức; tham dự các sự kiện, các hoạt động lễ, kỷ niệm do địa phương tổ chức. Đồng thời giữ mối liên hệ và phối hợp tốt với Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh trong giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, công tác giám sát và triển khai thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội…

Viết bình luận mới