CN TẠI HẬU GIANG CTY TNHH TV VÀ DV BĐG TS NGUYÊN TÂM

08/08/2018 | 09:28 GMT+7

I) TS của Chi cục THADS H.Phụng Hiệp - ấp Mỹ Lợi, TT.Cây Dương, H.Phụng Hiệp, T.Hậu Giang. TS ĐG là: QSDĐ và CTXD trên đất tại ấp 8, X.Hòa An, H.Phụng Hiệp, T.Hậu Giang của ông Trần Bình Đẳng, cụ thể: QSDĐ: DT 1.075,5m2 (trong đó có 63m2 nằm trong HLBVATLNT) thửa 1038; TBĐ 19; đất CLN, SD đến ngày 23/11/2053. CTXD trên đất: Nhà trệt: DTXD = DTSD = 119,51m2; Mái che trước: DTXD = DTSD = 13,5m2; Mái che sau: DTXD = DTSD = 22,5m2; Mái che bên: DTXD = DTSD = 20,16m2; Hàng rào trước: DTXD = DTSD = 26,08m2; Hàng rào sau: DTXD = DTSD = 14,69m2; Bồn nước: DTXD = DTSD = 9,24m2; Sân láng xi măng: DTXD = DTSD = 76,502m2. GKĐ: 264.842.000 đồng.

II) TS của Chi cục THADS TP.Vị Thanh - Trần Ngọc Quế, P.3, TP.Vị Thanh, T.Hậu Giang. TS ĐG là: QSDĐ, CTXD và cây trồng trên đất cùng TBĐ 05 tại KV.6, P.4, TP.Vị Thanh, T.Hậu Giang, gồm:

* TS 01 của ông Đặng Thanh Văn: QSDĐ và TS gắn liền với đất thứ 01: DT 91,3m2; thửa 543; đất ODT; Lưu ý: Thửa đất trên có 6,9m2 nằm trong CGQHGT; Nhà ở thực tế gồm: Nhà chính: DTXD 72m2; DTSD 206,94m2, Nhà bếp: DTXD = DTSD 22,5m2; Mái che sau: DTXD = DTSD 13,5m2; Sê nô mái: DTSD 21,12m2; Sân xi măng: DTXD = DTSD 22,5m2; Gạch ốp tường: DTSD 98,88m2; Nhà kho: DTXD = DTSD 99,22m2; QSDĐ 02: DT thực tế 317,6m2; thửa 372; đất ODT. Lưu ý: Có 30m2 nằm trong CGQHGT.

* TS 02 của ông Đặng Văn Cho: QSDĐ và TS gắn liền với đất thứ 01, cụ thể: QSDĐ dt thực tế 91,3m2; thửa 542; đất ODT. Lưu ý: Có 6,9m2 nằm trong CGQH GT; Nhà ở thực tế: Nhà chính: DTXD 72m2; DTSD 206,94m2; Nhà ở độc lập, Nhà bếp: DTXD = DTSD 22,5m2; Mái che sau: DTXD = DTSD 13,5m2; Sê nô mái: DTSD 5,4m2; Sân xi măng: DTXD = DTSD 22,5m2; Gạch ốp tường: DTSD 98,88m2; Nhà bên: DTXD 72m2; QSDĐ 02 gồm 03 thửa: Thửa 01: DT 200m2; thửa 312; đất ODT; Thửa 02: DT thực tế 137,3m2; thửa 1072 (tách từ thửa 313); đất CLN; SD 50 năm. Lưu ý: Có dt 137,3m2 nằm trong HLBV KT Huyện Phương; Thửa 03: DT thực tế 1.126,3m2; thửa 1073 (tách từ thửa 313); đất CLN; SD 50 năm. Lưu ý: Có dt 29,5m2 nằm trong CGQHGT. Hiện trạng nhà: Còn đang SD, xuống cấp theo thời gian.

* TS 03 của ông Đặng Phúc Đầy: DT thực tế 134,9m2; thửa 371; đất ODT. Lưu ý: Có 10,2m2 nằm trong CGQHGT. Một số cây trồng trên đất: Dừa, mít, xoài, cam, cóc,…

GKĐ của tổng TS: 3.077.183.896 đồng.

III) TS của Phòng Tài chính - Kế hoạch TX.Ngã Bảy - Số 09, đường 3/2, ấp Mái Dầm, X.Đại Thành, TX.Ngã Bảy, T.Hậu Giang. TS ĐG là: QSD đất và TS gắn liền với đất để khai thác chợ Hiệp Lợi, TX.Ngã Bảy, cụ thể: QSD đất: DT 1.764,1m2; đất DCH; ĐG theo phương thức cho thuê đất trả tiền 01 lần cho cả thời gian thuê đất; thời hạn thuê đất và TS gắn liền với đất: 50 năm; thửa 418, TBĐ số 04, tại X.Hiệp Lợi, TX.Ngã Bảy, T.Hậu Giang; TS gắn liền với đất: Nhà lồng chợ: thép tiền chế; XD năm 2008; DT 1.026m2. Hiện trạng: Đã cũ, đang SD. Tổng GKĐ của TS: 1.550.445.000 đồng. Ngày bán của TS III: 09h00 ngày 30/08/2018 tại Phòng họp số 3 - Tầng 3, Trụ sở UBND TX.Ngã Bảy - Số 09, đường 3/2, ấp Mái Dầm, X.Đại Thành, TX.Ngã Bảy, T.Hậu Giang.

Tiền đặt trước: 10% GKĐ nộp ngày 27-29/08/2018 - Khách hàng tham gia ĐG có thể nộp tiền đặt trước trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ ĐKTGĐG nhưng phải có thỏa thuận đồng ý của CN Cty đấu giá; Hạn bán HS, ĐKTG ĐG: Hết ngày 27/08/2018; Ngày bán của TS I & II: Từ 14h30 ngày 30/08/2018 (tại CN tại Hậu Giang - Cty Nguyên Tâm). Điều kiện, cách thức TGĐG: Cá nhân, tổ chức liên hệ trực tiếp Cty (Giờ hành chính) làm theo hướng dẫn - số 49 Hoàng Diệu, KV.4, phường V, TP.Vị Thanh, T. Hậu Giang. Chi tiết LH: 0293 3838 246.

Viết bình luận mới