CN TẠI HẬU GIANG CTY TNHH VÀ DV BĐG TS NGUYÊN TÂM

26/03/2018 | 09:15 GMT+7

TS của CC THA DS H.Phụng Hiệp - ấp Mỹ Lợi, TT.Cây Dương, H.Phụng Hiệp, T.Hậu Giang. TSĐG là:

1) QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất tại ấp Phương Bình, X.Phương Phú, H.Phụng Hiệp, T.Hậu Giang của ông Trương Văn Việt và bà Trần Thị Thu, gồm: Đất: DT 280,7m2; thửa 1039; TBĐ 04; đất ONT. Nhà ở: Nhà chính 1: Cấp 3 (01 trệt + 01 lầu); DTXD: 97,608m2; DTSD: 195,216m2; Sê nô hong nhà chính 1: DTXD = DTSD: 0,7392m3; Sê nô trước nhà chính 1: DTXD = DTSD: 0,9296m3; Sê nô sau nhà chính 1: DTXD = DTSD: 0,388m3; Nhà chính 2: 01 trệt + 01 lầu; DTXD: 152,15m2; DTSD: 271,15m2; Sân phơi trước: DTXD = DTSD: 104,87m2; Hàng rào trước nhà: DTXD = DTSD 14,4m2. GKĐ của tổng TS: 624.859.650 đ.

2) QSDĐ và cây trồng trên đất cùng TBĐ 16 tại ấp Mỹ Hưng, X.Hiệp Hưng, H.Phụng Hiệp, T.Hậu Giang của ông Trương Quang Việt và bà Phạm Thị Cúc, gồm: QSDĐ: Thửa 377: DT 927m2 (Trong đó có 30m2 nằm trong HLBVKĐN); đất CLN; SD đến 25/11/2053. Thửa 399: DT 5.424m2; đất BHK; SD đến 25/11/2053. Một số cây trồng trên đất: Dừa, chuối,… GKĐ của tổng TS: 213.010.900 đ.

3) QSDĐ và cây trồng trên đất tại ấp Phương Bình, X.Phương Phú, H.Phụng Hiệp, T.Hậu Giang của ông Trần Văn Khanh và bà Thái Thị Mai gồm: Đất: DT thực tế 4.011m2; thửa 641; TBĐ 04; đất LUC (Có 413.5m2 nằm trong HLBVAT Kênh Nhà Nước). Cây trồng trên đất: Quýt; Cam Sành; Dừa; ... GKĐ của tổng tài sản: 315.751.000 đ.

4) QSDĐ DT 6.451m2; thửa 404; TBĐ 11; đất BHK; SD đến 09/6/2026 tại ấp Tân Thành, TT.Búng Tàu, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang của ông Trần Hùng Xám. Hiện trạng: Đất trống, không có cây trồng, hoa màu. GKĐ: 183.902.900 đ.

5) 03 QSDĐ tại ấp Hòa Hưng, TT.Búng Tàu, H.Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang của ông Tăng Công Danh và ông Tăng Công Nghiệp đứng tên, cụ thể:

QSDĐ 01: DT 9.070m2, thửa 192, TBĐ 10, LUC, sử dụng đến 20/03/2022. Lưu ý: Thửa đất trên có 146,8m2 nằm trong HLBVAT Kênh Thủy lợi và 182,8m2 nằm trong HLBVAT kênh Đầu Ngàn. GKĐ: 380.034.000 đồng. QSDĐ 02: DT 1.230m2, thửa 230, TBĐ 10, BHK, sử dụng đến 20/03/2022. GKĐ: 51.538.000 đồng. QSDĐ 03: DT 2.844m2, thửa 1225, TBĐ 10, LUC, sử dụng đến 20/03/2022. Lưu ý: Thửa đất trên có 146,4m2 nằm trong HLBVAT kênh Thủy Lợi. GKĐ: 119.164.000 đồng.

Tiền đặt trước 10% GKĐ nộp ngày 16/04/2018. Hạn bán HS, ĐKTG ĐG: Hết ngày 16/04/2018. Ngày bán: Từ 08h30 ngày 19/04/2018 (tại CN tại Hậu Giang - Cty Nguyên Tâm). Điều kiện, cách thức TG ĐG: Cá nhân, tổ chức liên hệ trực tiếp Cty (Giờ HC) làm theo hướng dẫn - Số 49 đường Hoàng Diệu, KV.4, phườngV, TP.Vị Thanh, T.Hậu Giang. Chi tiết LH: 0292.3.917.786 -0293.3.838.246.

Viết bình luận mới