CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẬU GIANG THÔNG BÁO

26/10/2018 | 07:35 GMT+7

Thực hiện theo Thông tư 25/2018/TT-BCT ngày 12/10/2018 của Bộ Công thương về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 về thực hiện giá điện. Nay, Công ty Điện lực Hậu Giang trân trọng thông báo đến Quý khách hàng sử dụng điện trên toàn tỉnh về một số quy định mới về giá điện, có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 26/10/2018. Theo đó:

- Quy định giá bán điện đối với khu đô thị, chung cư cao tầng, chủ đầu tư đã bàn giao nhà cho khách hàng nhưng chưa thực hiện thủ tục thanh quyết toán tài sản để bàn giao lưới điện cho ngành Điện quản lý. Phần điện năng cho mục đích sinh hoạt chỉ áp dụng cho trường hợp kê khai được số hộ sử dụng điện sinh hoạt (căn cứ vào mục đích sử dụng điện thực tế, hợp đồng mua bán nhà, biên bản bàn giao căn hộ, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc chứng từ xác nhận tạm trú của cơ quan Công an quản lý địa bàn), không áp dụng cho trường hợp không kê khai được số hộ (quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 25/2018).

- Quy định về giá bán buôn điện cho chợ bao gồm việc xác định đối tượng sử dụng điện được áp dụng giá bán buôn cho chợ và mức trừ lùi giá bán buôn điện cho chợ, cụ thể sẽ áp dụng giá bán lẻ điện kinh doanh giờ bình thường tại cấp điện áp dưới 6 kV theo quy định tại Điều 8 Thông tư 16/2014 trừ lùi 10,6% (quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều 1 Thông tư 25/2018).  Lưu ý để áp giá trong trường hợp này, thì đơn vị bán lẻ điện tại chợ phải thỏa đầy đủ điều kiện quy định tại Điều 6 Thông tư 16/2014 (phải có giấy phép hoạt động điện lực, có sổ sách kế toán, có ký hợp đồng mua bán điện và công tơ đo đếm lắp đặt cho từng hộ sử dụng điện và có phát hành hóa đơn tiền điện theo quy định của Bộ Tài chính).

- Quy định về giá bán lẻ điện cho sinh hoạt cho sinh viên và người lao động thuê nhà (bên thuê nhà không phải là một hộ gia đình) quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 25/2018.

- Quy định về các chế tài phạt vi phạm hợp đồng đối với trường hợp bên mua điện thực hiện kê khai không đúng số người sử dụng điện để cấp định mức sử dụng điện sinh hoạt nhiều hơn thực tế (khoản 6 Điều 1 Thông tư 25/2018).

Trường hợp Khách hàng sử dụng điện thỏa mãn một trong các quy định trên, Điện lực sẽ tiến hành chốt chỉ số công tơ vào ngày 26/10/2018 để làm cơ sở tính tiền điện trước và sau khi thay đổi và được thể hiện hai phần giá điện trên hóa đơn, biên nhận thanh toán tiền điện.

Để được tư vấn thêm, vui lòng liên hệ Tổng đài CSKH: 1900 1006 - 1900 9000 (phục vụ 24/7)

Website: www.pchaugiang.evnspc.vn hoặc www.cskh.evnspc.vn

Email: pchaugiang@evnspc.vn

Viết bình luận mới