THÔNG BÁO

28/12/2017 | 09:09 GMT+7

Mời tham gia Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016-2020”

Căn cứ Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2012-2015 và tầm nhìn đến năm 2020”; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 04 tháng 2 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016-2020”;

Mục đích, yêu cầu của dự án:

- Xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý chất lượng, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng. Phát triển nguồn nhân lực cần thiết để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tỉnh.

- Tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng suất và chất lượng của các sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh, nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm chủ lực của tỉnh, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang, thông báo mời các doanh nghiệp tham gia dự án với các nội dung sau:

1. Đối tượng tham gia:

Các doanh nghiệp (kể cả hợp tác xã) sản xuất các sản phẩm công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh như thủy sản đông lạnh, gạo xay xát, thức ăn gia súc, rau quả các loại, đường kết tinh, nước mắm, gạch nung, nông cụ cầm tay, quần áo may sẵn, các ngành được xác định mũi nhọn trong thời kỳ quy hoạch như: chế biến nông, thủy sản, cơ khí phục vụ nông nghiệp, vật liệu xây dựng, vật liệu mới, hàng tiêu dùng, giày da, dệt may.

2. Hồ sơ đăng ký tham gia dự án:

- Bản đăng ký và cam kết tham gia dự án.

- Dự án năng suất chất lượng của doanh nghiệp.

3. Điều kiện được hỗ trợ:

Có kết quả thực hiện theo yêu cầu của dự án (quy định trong hợp đồng): được cấp giấy chứng nhận (hệ thống quản lý, sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn), có quyết định tặng giải thưởng (GTCLQG); chứng từ thanh toán…

4. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham gia dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa:

- Doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, 14000, 22000, 50001, 17025, SA 8000, HACCP, FSSC, GMP, VietGAP…: hỗ trợ 30% kinh phí (nhưng không quá 39 triệu đồng/doanh nghiệp).

- Doanh nghiệp áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng (Kaizen, 5S, Six Sigma các công cụ thống kê…): hỗ trợ 30% kinh phí (nhưng không quá 30 triệu đồng/doanh nghiệp).

- Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài: hỗ trợ 30% kinh phí (nhưng không quá 4,23 triệu đồng/sản phẩm).

- Doanh nghiệp tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia: hỗ trợ 30% kinh phí (nhưng không quá 9 triệu đồng/doanh nghiệp).

- Doanh nghiệp hoàn thiện, đổi mới công nghệ, đổi mới dây chuyền sản xuất: hỗ trợ 30% kinh phí (nhưng không quá 30 triệu đồng/doanh nghiệp).

5. Địa chỉ liên hệ: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ) tỉnh Hậu Giang theo địa chỉ: số 7, đường Điện Biên Phủ, phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Điện thoại: 0293.3876.200 hoặc 0293.3877300 hoặc 0907258085 (ông Đặng Hùng Nhân). Xem chi tiết nội dung dự án được đăng tải trên

Website: haugiang.gov.vn.

Viết bình luận mới