Chi nhánh tại Hậu Giang - Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm

Thông báo đấu giá tài sản

08/09/2017 | 09:18 GMT+7

I) TS của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phụng Hiệp - ấp Mỹ Lợi, TT.Cây Dương, H.Phụng Hiệp, T.Hậu Giang. TS ĐG là: QSDĐ: DT 6.451m2; thửa số 404; tờ bản đồ số 11; đất BHK; sử dụng đến ngày 09/6/2026; tại ấp Tân Thành, TT.Búng Tàu, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang. Hiện trạng: Đất trống, không có cây trồng, hoa màu. GKĐ: 214.496.000 đồng.

II) TS của Chi cục Thi hành án dân sự TP.Vị Thanh - Trần Ngọc Quế, P.3, TP.Vị Thanh, T.Hậu Giang. TS ĐG là:

1) QSDĐ, CTXD và cây trồng trên đất cùng tờ bản đồ 05 tại KV.6, P.4, TP.Vị Thanh, T.Hậu Giang, gồm:

TS 01 của ông Đặng Thanh Văn: QSDĐ và TS gắn liền với đất 01, cụ thể: QSDĐ: dt 91,3m2; thửa số 543; ODT; Lưu ý: Thửa đất trên có 6,9m2 nằm trong CGQHGT; Nhà ở theo kê biên thực tế gồm: Nhà chính: DTXD 72m2; DTSD 206,94m2, Nhà bếp: DTXD = DTSD 22,5m2; Mái che sau: DTXD = DTSD 13,5m2; Sê nô mái: DTSD 21,12m2; Sân xi măng: DTXD = DTSD 22,5m2; Gạch ốp tường: DTSD 98,88m2; Nhà kho: DTXD = DTSD 99,22m2. QSDĐ 02: DT thực tế 317,6m2; thửa số 372; ODT. Lưu ý: có 30m2 nằm trong CGQHGT.

TS 02 của ông Đặng Văn Cho: QSDĐ và TS gắn liền với đất 01, cụ thể: QSDĐ dt thực tế 91,3m2; thửa số 542; đất ODT. Lưu ý: có 6,9m2 nằm trong CGQHGT; Nhà ở theo kê biên thực tế: Nhà chính: DTXD 72m2; DTSD 206,94m2; Nhà ở độc lập, Nhà bếp: DTXD = DTSD 22,5m2; Mái che sau: DTXD = DTSD 13,5m2; Sê nô mái: DTSD 5,4m2; Sân xi măng: DTXD = DTSD 22,5m2; Gạch ốp tường: DTSD 98,88m2; Nhà bên: DTXD 72m2. QSDĐ 02, gồm 03 thửa: Thửa 01: DT 200m2; thửa số 312; ODT; Thửa 02: DT thực tế 137,3m2; thửa số 1072 (tách từ thửa 313); CLN; sử dụng 50 năm. Lưu ý: có dt 137,3m2 nằm trong HLBV KT Huyện Phương. Thửa 03: DT thực tế 1.126,3m2; thửa số 1073 (tách từ thửa 313); CLN; sử dụng 50 năm. Lưu ý: có dt 29,5m2 nằm trong CGQHGT.

Hiện trạng nhà: còn đang sử dụng, xuống cấp theo thời gian.

TS 03 của ông Đặng Phúc Đầy: DT thực tế 134,9m2; thửa số 371; ODT. Lưu ý: có 10,2m2 nằm trong CGQHGT.

* Một số cây trồng trên đất: Dừa, mít, xoài, cam, cóc,…

Giá khởi điểm của tổng tài sản: 4.057.974.827 đồng.

2) QSDĐ; CTXD trên đất lạc tại KV.5, P.4, TP.Vị Thanh, T.Hậu Giang của hộ bà Huỳnh Thị Thu Thủy và ông Trần Văn Hùng, cụ thể:

- Thửa 579: dt thực tế là 39,6m2 (theo GCN là 55m2; trong đó có 15,4m2 dt nằm trong QHTHĐ đường Nguyễn Huệ), tờ bản đồ 07, đất ODT.

- Thửa 578: dt kê biên thực tế là 75,6m2 (theo GCN là 82m2), tờ bản đồ 07, đất CLN; sử dụng đến 08/2049.

- CTXD trên đất cụ thể: Nhà chính: DTSD 97,77m2; Nhà phụ: DTSD 43,71m2; Mái che: DTSD 8,2m2; Hành lang: DTSD 8,08m2; Nhà vệ sinh: DTSD 4,2m2; Hiện trạng: đang sử dụng.

Giá khởi điểm tổng tài sản: 641.023.187 đồng.

3) 03 QSDĐ cùng tại KV.5, P.3, TP.Vị Thanh, T.Hậu Giang của bà Trần Thị Hết, cụ thể:

- QSD đất: dt 6.223,4m2, (theo GCN 6.233,9m2), thửa 59, tờ bản đồ 78, đất LUC; sử dụng đến tháng 08/2019.

- QSD đất: dt là 13.407,3m2, (theo GCN 13.200m2), thửa 118, tờ bản đồ 23, đất LUC; sử dụng đến tháng 08/2019.

- Một phần QSD đất dt là 1.633,6m2 (một phần trong tổng dt 4.257m2), thửa 393, tờ bản đồ 23, đất CLN; sử dụng đến tháng 08/2049.

Giá khởi điểm của tổng tài sản: 1.323.574.571 đồng.

4) QSDĐ dt 6.994,5m2, thửa 3852; tờ bản đồ 07, đất LUC; sử dụng đến ngày 15/10/2013 tại ấp Thạnh Lợi, X.Hỏa Lựu, TP.Vị Thanh, T.Hậu Giang của bà Thị Bê. GKĐ: 268.911.066 đồng.

Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm; Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Đến hết ngày 02/10/2017; Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 02/10/2017 - ngày 03/10/2017; Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Từ 09 giờ 00 ngày 05/10/2017 (tại CN tại Hậu Giang - Công ty Nguyên Tâm). Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức liên hệ trực tiếp công ty (giờ hành chính) làm theo hướng dẫn - số 49 đường Hoàng Diệu, khu vực 4, phường V, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Chi tiết liên hệ số ĐT 0293 3838 246.

Viết bình luận mới