THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

18/09/2017 | 08:31 GMT+7

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo đấu giá:

I. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

1. QSDĐ có DT 5.776,4m2; loại đất CLN, LUA; thuộc thửa số 249, 202 và hoa màu trên đất, tọa lạc ấp Bảy Thưa, xã Tân Thành, TX.Ngã Bảy, Hậu Giang (do ông Lê Văn Tám và bà Quách Thị Thu Trang đứng tên). GKĐ: 357.559.328đ.

2. QSDĐ có DT 15.616,3m2 (có 718,7m2 nằm trong hành lang lộ), loại đất ONT, NTS, LUA, thuộc thửa số 1015, 1014, 1309, 667, CTXD (nhà ở và CTXD) và cây trồng, tọa lạc ấp Xẻo Vông, xã Hiệp Lợi, TX.Ngã Bảy, Hậu Giang (do ông Phan Văn Long đứng tên). GKĐ: 1.268.108.663đ.

3. QSDD có DT 8.385,6m2, loại đất LUA, thuộc thửa số 25 (355-205) và cây trồng trên đất (Mít loại A 43 cây), tọa lạc ấp Đông An A, xã Đại Thành, TX.Ngã Bảy, Hậu Giang (do ông Trang Văn Giang đứng tên). GKĐ: 513.886.000đ.

4. QSDĐ có DT 6.800,3m2, loại đất CLN, LUA, thuộc thửa 25, 26, 27 và cây trồng trên đất; tọa lạc ấp Đông Bình, xã Tân Thành, TX.Ngã Bảy, Hậu Giang (do ông Nguyễn Văn Hiệp đứng tên). GKĐ: 412.941.406đ.

5. QSDĐ có DT là 76,5m2; loại đất ONT, thuộc thửa 1371, tọa lạc ấp 12, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, Hậu Giang (do bà Phạm Thị Kim Cương và ông Huỳnh Thanh Điền đứng tên). GKĐ: 63.226.352đ.

6. QSDĐ có DT 805m2, loại đất CLN, thuộc thửa số 390, công trình kiến trúc gắn liền và cây trồng trên đất, tọa lạc ấp 1A, xã Vị Đông, Vị Thủy, Hậu Giang (do ông Nguyễn Văn Khá đứng tên). GKĐ: 153.508.925đ.

II. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 28/9/2017 và ngày 29/9/2017 (trong giờ hành chính), tại nơi có tài sản.

III. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 13/9/2017 đến 16h30 ngày 29/9/2017 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

IV. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của tài sản đăng ký. Khách hàng nộp vào ngày 28/9/2017, ngày 29/9/2017 và ngày 02/10/2017 (trong giờ hành chính).

V. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

1. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 03/10/2017.

2. Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp Hậu Giang.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345 -

Fax: 02933 581456;

Website:sotuphap.haugiang.gov.vn; mục Thông báo.

Viết bình luận mới