Chi nhánh tại Hậu Giang Công ty TNHH TV và DV BĐG tài sản Nguyên Tâm

Thông báo đấu giá tài sản

26/09/2017 | 08:15 GMT+7

5 tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phụng Hiệp - ở ấp Mỹ Lợi, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Tài sản đấu giá là:

1) QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất tại ấp Phương Bình, xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang của ông Trương Văn Việt và bà Trần Thị Thu, gồm: Đất: DT kê biên thực tế 280,7m2; thửa 1039; tờ bản đồ số 04; đất ONT. Nhà ở theo kê biên: Nhà chính 1: Cấp 3 (1 trệt + 1 lầu); DTXD: 97,608m2; DTSD: 195,216m2; Sê nô hông nhà chính 1: DTXD = DTSD 0,7392m3; Sê nô trước nhà chính 1: DTXD = DTSD: 0,9296m3; Sê nô sau nhà chính 1: DTXD = DTSD: 0,388m3; Nhà chính 2: 1 trệt + 1 lầu; DTXD: 152,15m2; DTSD: 271,15m2; Sân phơi trước: DTXD = DTSD: 104,87m2; Hàng rào trước nhà: DTXD = DTSD 14,4,m2. GKĐ của tổng tài sản: 767.163.000 đồng.

2) QSDĐ DT kê biên thực tế là 4.643,3m2; thửa số 15; tờ bản đồ số 09; đất BHK; SD đến 30-11-2014 tại ấp Tân Hưng, thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang của hộ ông Nguyễn Văn Dũng và bà Tăng Thị Hồng Hoa. GKĐ: 211.792.000 đồng.

3) 3 QSDĐ cùng tờ bản đồ số 10, tại ấp Hòa Hưng, thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang của ông Tăng Công Danh và ông Tăng Công Nghiệp, cụ thể:

- QSDĐ 1: DT 9.070m2, thửa 192, đất LUC, SD đến 20-3-2022. Lưu ý: Thửa đất trên có 146,8m2 nằm trong HLBVAT kênh thủy lợi và 182,8m2 nằm trong HLBVAT kênh Đầu Ngàn. GKĐ: 421.091.000 đồng.

- QSDĐ 2: DT 1.230m2, thửa 230, đất BHK, SD đến 20-3-2022. GKĐ: 57.106.000 đồng.

- QSDĐ 3: DT 2.844m2, thửa 1225, đất LUC, SD đến 20-3-2022. Lưu ý: Thửa đất trên có 146,4m2 nằm trong HLBVAT kênh thủy lợi. GKĐ: 132.038.000 đồng.

4) QSDĐ tờ bản đồ số 16, tại ấp Mỹ Hưng, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang của ông Trương Quang Việt và bà Phạm Thị Cúc, gồm: Thửa 377: DT 927m2 (trong đó có 30m2 nằm trong HLBV kênh Đầu Ngàn); đất CLN; SD đến 25-11-2053. Thửa 399: DT 5.424m2; đất BHK; hạn sử dụng đến 25-11-2053. Một số cây trồng trên đất: Dừa, chuối,… GKĐ: 261.521.000 đồng.

5) QSDĐ và cây trồng trên đất tại ấp Phương Bình, xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang của ông Trần Văn Khanh và bà Thái Thị Mai gồm: Đất: DT kê biên thực tế 4.011m2; thửa 641; tờ bản đồ số 04; đất LUC. Ghi chú: có 413.5m2 nằm trong HLBVAT kênh Nhà Nước. Cây trồng trên đất: quýt; cam sành; dừa; bạch đàn; tràm. GKĐ của tổng tài sản: 387.659.000 đồng.

Tiền đặt trước: 10% GKĐ. Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: hạn chót đến hết ngày 10-10-2017. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 10 đến ngày 11-10-2017. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: từ 14 giờ 00, ngày 13-10-2017 (tại Chi nhánh tại Hậu Giang - Công ty Nguyên Tâm). Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức liên hệ trực tiếp Công ty (giờ hành chính) làm theo hướng dẫn - số 49 đường Hoàng Diệu, khu vực 4, phường V, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Chi tiết liên hệ số ĐT 0293 3838 246.

Viết bình luận mới