THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

26/12/2017 | 09:12 GMT+7

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo đấu giá:

I. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

1. QSDĐ có DT 3.030,2m2, loại đất LUC, thửa số 1132 (175), tờ bản đồ số 02, tọa lạc khu vực 5, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang (do ông Nguyễn Thanh Tâm và bà Nguyễn Thị Thanh Thúy đứng tên). GKĐ: 187.872.000đ.2. QSDĐ thửa số 166 có DT 2.555m2, thửa số 167 có DT 6.327m2, thửa 168 có DT 2.081m2, thửa số 267, có DT 3.302m2; loại đất 2L, tọa lạc ấp 7B2, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (do ông Trần Chí Lập và bà Trần Kim Nguyệt đứng tên). GKĐ: 573.213.845đ.

3. QSDĐ thửa số 1373 có DT 2.840m2, thửa số 888 có DT 5.430m2; loại đất 2L, tọa lạc ấp 5, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (do ông Trần Chí Lập và bà Trần Kim Nguyệt đứng tên). GKĐ: 1.046.896.637đ.

4. QSDĐ thửa số 84 có DT 300m2, loại đất BHK, thửa 83 có DT 4.000m2, loại đất 2L, tọa lạc ấp 8, xã Vị Đông, Vị Thủy, Hậu Giang (do ông Võ Văn Thấy đứng tên). GKĐ: 202.154.617đ.

5. QSDĐ thửa số 185, có DT 150m2, loại đất ONT, thửa 186 có DT 603m2, loại đất CLN, nhà ở và CTXD, cây trồng trên đất, tọa lạc ấp 8, xã Vị Đông, Vị Thủy, Hậu Giang (do ông Phan Thanh Tùng (Phan Văn Tùng) đứng tên). GKĐ: 68.510.053đ.

II. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 11/01/2018 và ngày 12/01/2018 (trong giờ hành chính), tại nơi có tài sản đấu giá.

III. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian: Từ ngày 26/12/2017 đến 16h30 ngày 15/01/2018 (trong giờ hành chính).

2. Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

3. Cách thức: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại trung tâm.

IV. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của tài sản đăng ký. Người tham gia đấu giá nộp từ ngày 15/01/2018 đến 16h30 ngày 17/01/2018.

V. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

1. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 18/01/2018.

2. Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp Hậu Giang.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345 -

Fax: 02933 581456; Website:www.sotuphap.haugiang.gov.vn (mục Thông báo đấu giá tài sản).

Viết bình luận mới