CHI NHÁNH TẠI HẬU GIANG: CÔNG TY TNHH TV VÀ DV BĐG TS NGUYÊN TÂM

Thông báo đấu giá tài sản

04/01/2018 | 09:07 GMT+7

TS của Chi cục Thi hành án dân sự TP.Vị Thanh - Trần Ngọc Quế, P.3, TP.Vị Thanh, T.Hậu Giang kê biên, xử lý tài sản. Tài sản đấu giá là:

1) QSDĐ, CTXD và cây trồng trên đất cùng tờ bản đồ 05 tại KV.6, P.4, TP.Vị Thanh, T.Hậu Giang, gồm:

TS 01 của ông Đặng Thanh Văn: QSDĐ và TS gắn liền với đất 01, cụ thể: QSDĐ 01: dt 91,3m2; thửa số 543; ODT; Lưu ý: Thửa đất trên có 6,9m2 nằm trong CGQHGT; Nhà ở theo kê biên thực tế gồm: Nhà chính: DTXD 72m2; DTSD 206,94m2, Nhà bếp: DTXD = DTSD 22,5m2; Mái che sau: DTXD = DTSD 13,5m2; Sê nô mái: DTSD 21,12m2; Sân xi măng: DTXD = DTSD 22,5m2; Gạch ốp tường: DTSD 98,88m2; Nhà kho: DTXD = DTSD 99,22m2. QSDĐ 02: DT thực tế 317,6m2; thửa số 372; ODT. Lưu ý: Có 30m2 nằm trong CGQHGT.

TS 02 của ông Đặng Văn Cho: QSDĐ và TS gắn liền với đất 01, cụ thể: QSDĐ dt thực tế 91,3m2; thửa số 542; đất ODT. Lưu ý: có 6,9m2 nằm trong CGQHGT; Nhà ở theo kê biên thực tế: Nhà chính: DTXD 72m2; DTSD 206,94m2; Nhà ở độc lập, Nhà bếp: DTXD = DTSD 22,5m2; Mái che sau: DTXD = DTSD 13,5m2; Sê nô mái: DTSD 5,4m2; Sân xi măng: DTXD = DTSD 22,5m2; Gạch ốp tường: DTSD 98,88m2; Nhà bên: DTXD 72m2. QSDĐ 02, gồm 03 thửa: Thửa 01: DT 200m2; thửa số 312; ODT; Thửa 02: DT thực tế 137,3m2; thửa số 1072 (tách từ thửa 313); CLN; sử dụng 50 năm. Lưu ý: Có dt 137,3m2 nằm trong HLBV KT Huyện Phương. Thửa 03: DT thực tế 1.126,3m2; thửa số 1073 (tách từ thửa 313); CLN; sử dụng 50 năm. Lưu ý: Có dt 29,5m2 nằm trong CGQHGT.

Hiện trạng nhà: Còn đang sử dụng, xuống cấp theo thời gian.

TS 03 của ông Đặng Phúc Đầy: DT thực tế 134,9m2; thửa số 371; ODT. Lưu ý: có 10,2m2 nằm trong CGQHGT. Một số cây trồng trên đất: Dừa, mít, xoài, cam, cóc,…

GKĐ của tổng TS: 3.662.322.282 đồng.

2) 03 QSDĐ cùng tại KV.5, P.3, TP.Vị Thanh, T.Hậu Giang của bà Trần Thị Hết, cụ thể: QSDĐ: dt 6.223,4m2, (theo GCN 6.233,9m2), thửa 59, tờ bản đồ 78, đất LUC; sử dụng đến tháng 08/2019. QSDĐ: dt là 13.407,3m2, (theo GCN 13.200m2), thửa 118, tờ bản đồ 23, đất LUC; sử dụng đến tháng 08/2019. Một phần QSDĐ: dt là 1.633,6m2 (một phần trong tổng dt 4.257m2), thửa 393, tờ bản đồ 23, đất CLN; sử dụng đến tháng 08/2049. GKĐ của tổng TS: 1.194.526.051 đồng.

Tiền đặt trước: 10% Giá khởi điểm nộp ngày 23/01/2018; Hạn bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Đến hết ngày 23/01/2018; Ngày đấu giá: Từ 08 giờ 30 ngày 26/01/2018 (tại CN tại Hậu Giang - Công ty Nguyen Tâm). Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức liên hệ trực tiếp Công ty (Giờ hành chính) làm theo hướng dẫn - số 49 đường Hoàng Diệu, khu vực 4, phường V, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Chi tiết liên hệ số ĐT 0293 3838 246.           

Viết bình luận mới