THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN

12/03/2018 | 05:25 GMT+7

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phụng Hiệp, huyện Vị Thủy và thị xã Ngã Bảy đề nghị như sau:

I. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

1. QSDĐ có DT 1.491m2, loại đất LUC, thuộc thửa số 686 (879), tọa lạc ấp 11, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, Hậu Giang (Tài sản của ông Nguyễn Văn Đây). GKĐ: 97.550.911đ.

2. QSDĐ thửa 591 có DT 1.130,4m2 (có 75,9m2 nằm trong hành lang bảo vệ an toàn lộ nông thôn và 24,3m2 đất ven kênh); thửa 624 có DT 8.638,8m2, loại đất BHK, CTXD (hàng rào DTSD 55,44m2, kết cấu khung lưới B40, cột BTCT) và cây trồng trên đất: Dừa dứa, tọa lạc ấp Hòa Phụng A, thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang (tài sản của ông Triệu Thế Hùng). GKĐ: 707.502.000đ.

3. QSDĐ có DT 399,7m2, loại đất CLN, thửa 1105, CTXD (nhà ở) và cây trồng trên đất, tọa lạc ấp Đông An 2, xã Tân Thành, TX.Ngã Bảy, Hậu Giang (tài sản của ông Ngô Thanh Nhàn và bà Tăng Thị Nhãn). GKĐ: 213.359.871đ.

4. QSDĐ có DT 588,2m2, loại đất ONT, CLN, thuộc thửa số 322, CTXD (nhà ở cấp III, DTSD 130,37m2) và hoa màu trên đất, tọa lạc ấp Đông An, xã Đại Thành, TX.Ngã Bảy, Hậu Giang (tài sản của bà Hồ Thị Mốt - ông Hồ Kim Quang). GKĐ: 230.250.448đ.

5. QSDĐ có DT 6.385,5m2, loại đất CLN, thuộc thửa số 222 và cây trồng trên đất, tọa lạc ấp Ba Ngàn, xã Đại Thành, TX.Ngã Bảy, Hậu Giang (tài sản của ông Lê Văn Năm và bà Lê Thị Ngữ). GKĐ: 320.762.981đ.

6. QSDĐ có DT 5.776,4m2; loại đất CLN, LUA, thuộc thửa số 249, 202 và hoa màu trên đất, tọa lạc ấp Bảy Thưa, xã Tân Thành, TX.Ngã Bảy, Hậu Giang (tài sản ông Lê Văn Tám và bà Quách Thị Thu Trang). GKĐ: 290.427.566đ.

7. QSDĐ có DT 8.731m2, loại đất ONT, CLN, LUA, thuộc thửa 698, 729, 781 và hoa màu trên đất, tọa lạc ấp Ba Ngàn, xã Đại Thành, TX.Ngã Bảy, Hậu Giang (tài sản của ông Ngô Văn Thới và bà Lê Thị Lệ Thơ). GKĐ: 639.756.779đ.

8. QSDĐ có DT 3.850,1m2, loại đất LUA, thửa số 829 và hoa màu trên đất, tọa lạc ấp Sơn Phú 2A, xã Tân Thành, TX.Ngã Bảy, Hậu Giang (tài sản của ông Trương Văn Dũng (đã chết) (đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Điệp, Trương Hải Đăng, Trương Hải Dương; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Trần Trương Hải Quỳnh)). GKĐ: 141.090.111đ.

9. QSDĐ có DT 9.124m2, loại đất 2L, thửa số 568, công trình xây dựng và hoa màu, tọa lạc ấp Ba Ngàn A, xã Đại Thành, TX.Ngã Bảy, Hậu Giang (tài sản của ông Huỳnh Văn Đời và bà Nguyễn Thị Đào). GKĐ: 287.231.373đ.

10. QSDĐ có DT 8.385,6m2, loại đất LUA, thuộc thửa 25 (355-205) và cây trồng trên đất, tọa lạc ấp Đông An, xã Đại Thành, TX.Ngã Bảy, Hậu Giang (tài sản của ông Trang Văn Giang và bà Trương Thị Mạnh Khương). GKĐ: 425.497.608đ.

11. QSDĐ có DT 5.543,3m2, loại đất T, LUA, thửa số 372, 373 và hoa màu trên đất, tọa lạc ấp Bảy Thưa, xã Tân Thành, TX.Ngã Bảy, Hậu Giang (tài sản của ông Trương Vĩnh Vưu (bà Trương Thị Hạnh, ông Nguyễn Thái Bình, bà Trương Hồng Ánh, ông Ngô Văn Biển là người phải thi hành án)). GKĐ: 263.699.166đ.

12. QSDĐ có tổng DT 4.033,3m2, loại đất ONT, CLN, thuộc thửa 480 và 478, CTXD và cây trồng trên đất, tọa lạc ấp Sơn Phú 1, xã Đại Thành, TX.Ngã Bảy, Hậu Giang (tài sản của ông Bùi Thanh Đồng và bà Nguyễn Thị Thúy). GKĐ: 311.013.249đ.

13. QSDĐ có DT 6.800,3m2, loại đất CLN, LUA, thuộc thửa 25, 26, 27 và cây trồng trên đất; tọa lạc ấp Đông Bình, xã Tân Thành, TX.Ngã Bảy, Hậu Giang (tài sản của ông Nguyễn Văn Hiệp và bà Nguyễn Thị Hoài). GKĐ: 335.411.658đ. 14. QSDĐ có DT 2.328,1m2, loại đất CLN, thửa số 350 và cây trồng trên đất, tọa lạc ấp Đông Bình, xã Tân Thành, TX.Ngã Bảy, Hậu Giang (tài sản của ông Huỳnh Văn Thinh và bà Thái Thị Út). GKĐ: 109.531.511đ.

15. QSDĐ có DT 2.891,3m2, loại đất 2L, thửa số 249 và hoa màu trên đất, tọa lạc ấp Đông An, xã Tân Thành, TX.Ngã Bảy, Hậu Giang (tài sản của ông Nguyễn Văn Bé Hai và bà Nguyễn Thị Cẩm Lệ). GKĐ: 155.937.230đ.

16. Nhà ở, công trình xây dựng và cây trồng (tài sản tháo dỡ di dời) tọa lạc ấp Mái Dầm, xã Đại Thành, TX.Ngã Bảy, Hậu Giang (tài sản của ông Lê Xuân Trường). GKĐ: 131.939.773đ.

II. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Tài sản số 01 đến số 15: Ngày 29/3/2018 và 30/3/2018 (trong giờ hành chính), tại nơi có tài sản đấu giá.

- Tài sản số 16: Ngày 22/3/2018 và ngày 23/3/2018 (trong giờ hành chính), tại nơi có tài sản đấu giá.

III. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian đăng ký:

- Tài sản số 01 đến số 15: Từ ngày 12/3/2018 đến 16h30 ngày 30/3/2018 (trong giờ hành chính).

- Tài sản số 16: Từ ngày 12/3/2018 đến 16h30 ngày 23/3/2018 (trong giờ hành chính).

2. Địa điểm đăng ký: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

3. Cách thức đăng ký: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại trung tâm.

IV. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của tài sản đăng ký.

- Tài sản số 01 đến số 15: Nộp vào ngày 29/3/2018, ngày 30/3/2018 và ngày 02/4/2018.

- Tài sản số 16: Nộp từ ngày 22/3/2018, ngày 23/3/2018 và 26/3/2018.

V. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

1. Thời gian:

- Tài sản số 01 đến số 15: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 03/4/2018.

- Tài sản số 16: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 27/3/2018.

2. Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp Hậu Giang.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345 - Fax: 02933 581456; Website:www.sotuphap.haugiang.gov.vn (mục Thông báo đấu giá tài sản).

Rất mong nhận được sự phối hợp của quý cơ quan.

Trân trọng kính chào.

Viết bình luận mới