THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN

17/07/2018 | 09:08 GMT+7

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vị Thủy đề nghị như sau:

I. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

1. QSDĐ có DT 4.910m², loại đất LUC, thửa số 209, tọa lạc ấp 2, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, Hậu Giang (Hồ sơ Trần Thanh Tùng và Nguyễn Thị Thảnh). GKĐ: 319.051.800đ.

2. QSDĐ thửa số 323 có DT 1.870m², loại đất CLN và thửa 233 có DT 6.932m², loại đất 2L, tọa lạc ấp 7, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, Hậu Giang (Hồ sơ Nguyễn Hoàng Phước). GKĐ: 296.463.794đ.

3. QSDĐ có DT 2.841m², loại đất 2L, thửa số 454, tọa lạc ấp 6, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, Hậu Giang (Hồ sơ Trần Văn Út). GKĐ: 118.009.385đ.

4. QSDĐ có DT 805m², loại đất CLN, thửa 390, công trình kiến trúc gắn liền với đất và cây trồng trên đất, tọa lạc ấp 1A, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, Hậu Giang (Hồ sơ Nguyễn Văn Khá). GKĐ: 123.952.954đ.

II. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 31/7/2018 và ngày 01/8/2018 (trong giờ hành chính), tại nơi có tài sản đấu giá.

III. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian đăng ký: Từ ngày 12/7/2018 đến 16h30 ngày 31/7/2018 (trong giờ hành chính).

2. Địa điểm đăng ký: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

3. Cách thức đăng ký: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm.

IV. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của tài sản đăng ký. Nộp từ ngày 31/7/2018 đến 16h30 02/8/2018 (trong giờ hành chính).

V. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

1. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 03/8/2018.

2. Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp Hậu Giang.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345 -

Fax: 02933 581456;

Website:www.sotuphap.haugiang.gov.vn (mục Thông báo đấu giá tài sản).

Viết bình luận mới