HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
80,607,900 lượt truy cập

Cùng chung tay bảo vệ trẻ em

18/10/2018 | 09:32 GMT+7

Gọi Tổng đài 111 (miễn phí) để thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại, bạo hành, ngược đãi trẻ em

Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em được thành lập với ba số 111 là số hàng đầu, ngắn, dễ nhớ nhằm tiếp nhận thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại, bạo hành, ngược đãi trẻ em từ cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân và trẻ em qua điện thoại. Ngoài ra, còn cung cấp thông tin, tư vấn về pháp luật, chính sách, kiến thức, kỹ năng về thực hiện quyền trẻ em, tham vấn tư vấn về tâm lý cho trẻ em, cha, mẹ, thành viên gia đình trong bảo vệ, chăm sóc trẻ em...

Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em hoạt động 24/24 giờ tất cả các ngày, được Nhà nước đảm bảo nguồn lực hoạt động. Tổng đài không thu phí viễn thông và phí tư vấn đối với người gọi đến Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em. Tổng đài 111 còn hỗ trợ người làm công tác trẻ em cấp xã, phường việc xây dựng, thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp cho từng trẻ đối với các trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, bóc lột, bỏ rơi.

Viết bình luận mới