HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
52,715,104 lượt truy cập
  • Sản xuất lúa theo hướng giảm giá thành
  • 08:01, 29/09/2017
  • Đây là một trong những mục tiêu chính mà dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh đang nỗ lực thực hiện thông qua chương trình tập huấn về mô hình canh tác lúa theo hướng “3 giảm, 3 tăng” và “1 phải, 5 giảm” để góp phần giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho nông dân.
  • Tập huấn theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa
  • 09:16, 11/09/2017
  • (HG) - Vụ lúa Thu đông năm nay, Ban quản lý dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh phối hợp với ngành nông nghiệp các địa phương trong vùng dự án VnSAT của tỉnh tổ chức 30 điểm tập huấn hướng dẫn nông dân quy trình canh tác lúa theo hướng “3 giảm, 3 tăng” nhằm góp phần hạ giá thành sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện chất lượng nguồn lúa gạo để phục vụ tốt nhu cầu xuất khẩu.