Chuyển biến từ dự án VnSAT

13/02/2018 | 09:18 GMT+7

Hai năm qua, dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) được các ngành chức năng của tỉnh, địa phương vào cuộc quyết liệt với nhiều công việc trọng tâm đã làm chuyển biến mạnh mẽ về tư duy sản xuất của nông dân theo hướng bền vững, từng bước góp phần nâng cao chuỗi giá trị cho ngành hàng lúa gạo.

Ban Quản lý VnSAT tỉnh khảo sát một số vị trí chuẩn bị hỗ trợ HTX đầu tư cơ sở hạ tầng.

Quyết liệt nhiều hoạt động

Thực hiện mục tiêu trọng tâm của dự án VnSAT là hỗ trợ cho tái cơ cấu ngành nông nghiệp, góp phần khắc phục những mặt còn hạn chế, yếu kém trong sản xuất và tiêu thụ nông sản cho nông dân, trong 2 năm qua (từ năm 2016-2017), Ban Quản lý VnSAT tỉnh đã phối hợp với các đơn vị có liên quan của tỉnh, chính quyền địa phương được thụ hưởng dự án để triển khai mạnh mẽ các công việc của giai đoạn 1 và 2. Đó là mở gần 300 lớp tập huấn cho khoảng 27.000 lượt nông dân ở 13 xã của 4 huyện nằm trong vùng dự án về mô hình canh tác lúa theo hướng “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm”, biện pháp sản xuất lúa giống và hướng dẫn nông dân ghi chép sổ sách sản xuất lúa đầy đủ. Ngoài ra, thực hiện công tác tập huấn trên còn là cơ sở giúp nông dân tham gia tốt các quy trình sản xuất lúa “thực hành nông nghiệp tốt” như: VietGAP, GlobalGAP và các GAP khác... để hội nhập với thế giới.

Thông qua các lớp tập huấn đã từng bước thay đổi tư duy sản xuất lúa của nông dân theo hướng an toàn, tiết kiệm nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo ra nguồn nguyên liệu gạo đảm bảo chất lượng về an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân. Ông Nguyễn Thành Phước, nông dân trong vùng dự án VnSAT ở ấp 2, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, chia sẻ: “Sau khi được tham dự lớp tập huấn về mô hình “3 giảm, 3 tăng” trong vụ Thu đông năm rồi và sang vụ Đông xuân này là “1 phải, 5 giảm” thì trình độ sản xuất lúa của tôi cũng như nhiều bà con nơi đây được nâng lên rõ rệt thông qua việc tiếp thu và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, qua đó giảm được chi phí lúa giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế”.

Ngoài công tác tập huấn, Ban Quản lý VnSAT tỉnh còn quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho 173 giảng viên để phục vụ công tác tập huấn cho nông dân. Bên cạnh đó, nhằm giúp người dân và doanh nghiệp hiểu rõ hơn về cơ chế, chính sách, cũng như những ưu điểm, lợi ích khi tham gia dự án VnSAT, liên kết sản xuất cánh đồng lớn, Ban Quản lý VnSAT tỉnh còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhờ vậy mà người dân trong cánh đồng lớn tại địa phương rất hăng hái tham gia mô hình.

Ông Nguyễn Minh Lẽ, Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, cho hay: “Từ khi triển khai dự án VnSAT đến nay, người dân trong vùng dự án tại địa phương rất đồng tình. Bằng chứng là bà con tham gia đầy đủ và học tập nghiêm túc ở các lớp tập huấn do Ban Quản lý VnSAT tỉnh tổ chức, trong đó ở hầu hết các lớp học đều có tỷ lệ nữ tham gia đạt trên 20%. Riêng về doanh nghiệp đến hợp đồng bao tiêu lúa cho nông dân trong vụ Đông xuân này là 8, tăng gấp đôi so với cùng kỳ”.

Cùng với đó, để giúp các tổ chức nông dân (TCND) phát triển thành HTX kiểu mới vững mạnh với diện tích lớn từ 500ha trở lên nhằm đạt các tiêu chí đầu tư của dự án, Ban Quản lý dự án VnSAT tỉnh đã phối hợp các đơn vị có liên quan của tỉnh và các địa phương trong vùng dự án tiến hành củng cố và hình thành thêm nhiều tổ hợp tác (THT), từng bước liên kết THT với HTX thành từng cụm để hình thành các TCND/HTX lớn và đủ mạnh nhằm liên kết với doanh nghiệp và được đầu tư về hạ tầng, trang thiết bị.

Hiện tại, trong vùng dự án VnSAT của tỉnh có 51 HTX và 204 THT đang hoạt động tương đối hiệu quả. Đến hết năm 2017, Ban Quản lý VnSAT tỉnh đã phát triển và hình thành 21 cụm TCND, HTX; kế hoạch năm 2018 phát triển tiếp từ 10 TCND, HTX trở lên để đạt mục tiêu dự án. Đặc biệt, hiện có 4 TCND/HTX trong vùng VnSAT của tỉnh được Ban Quản lý VnSAT Trung ương, Ngân hàng Thế giới chấp thuận hỗ trợ và chuẩn bị đầu tư hạ tầng, thiết bị về trạm bơm, nhà kho, lò sấy, đường nội đồng, hạ thế điện, máy cấy…

Ông Lê Văn Đời, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Giám đốc Ban Quản lý VnSAT tỉnh, cho biết: Kể từ khi dự án VnSAT được triển khai trên địa bàn tỉnh đến nay, Ban chỉ đạo dự án VnSAT của tỉnh đã tập trung chỉ đạo tốt các công việc có liên quan theo lộ trình dự án đề ra. Đồng thời, phối hợp tốt với các đề án khác của tỉnh như: đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đề án nâng cao chất lượng hợp tác xã, đề án trạm bơm điện... để dự án được phát huy hiệu quả tốt nhất.

Tiếp tục triển khai sâu rộng

Để phát huy những kết quả đạt được, đồng thời nhằm đạt mục tiêu chung của dự án mong muốn khi kết thúc thời gian thực hiện trên địa bàn tỉnh là huấn luyện cho 36.600 hộ nông dân/40.000ha đất trồng lúa, hình thành được 30-32 TCND/HTX kiểu mới, trong đó tối thiểu 16 TCND/HTX được hỗ trợ đầu tư về hạ tầng và trang thiết bị để phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững, luân canh cây trồng, sản xuất giống cấp xác nhận, VietGAP theo yêu cầu doanh nghiệp, đa ngành nghề cho HTX... môi trường sống nông thôn được cải thiện, hiện tại Ban Quản lý VnSAT tỉnh tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Nông dân trong vùng VnSAT tỉnh đang thay đổi mạnh tư duy sản xuất lúa theo hướng an toàn, tiết kiệm ở nhiều khâu.

Cụ thể, Ban Quản lý VnSAT tỉnh sẽ phối hợp với Sở NN&PTNT tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung của ngành nông nghiệp để từ đó cụ thể hóa, chi tiết hóa cho quy hoạch, kế hoạch vùng sản xuất cánh đồng lớn phù hợp cho chuyển đổi sản xuất nông nghiệp bền vững. Song song đó, Ban Quản lý VnSAT tỉnh cũng tăng cường công tác truyền thông, tiếp tục chuyển giao nhanh các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất với 2 mô hình chủ lực là “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm”, thúc đẩy việc áp dụng cơ giới hóa trong các khâu canh tác lúa. Sau khi nông dân trong vùng dự án thực hành tốt các công việc của giai đoạn 1 và 2 thì sang giai đoạn 3, Ban Quản lý VnSAT tỉnh sẽ tiến hành hỗ trợ bà con thành lập HTX hay TCND, đồng thời hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng.

Tuy nhiên, theo đề xuất của nhiều địa phương, để dự án VnSAT thật sự phát huy hiệu quả và ổn định thì tới đây cần đẩy mạnh việc xúc tiến kêu gọi thêm nhiều doanh nghiệp tham gia cùng dự án VnSAT nhằm tạo chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ. Đồng thời, xây dựng phương án cụ thể mang tính chất lâu dài, bền vững, nâng cao tỷ lệ thành công của hợp đồng ký kết. “Đây là nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 4 mà Ban Quản lý dự án VnSAT tỉnh đã và đang có những động thái chuẩn bị tích cực từ vụ Đông xuân 2017-2018 này”, ông Lê Văn Đời, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Giám đốc Ban Quản lý VnSAT tỉnh, cho biết thêm.   

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên cho rằng: Để dự án VnSAT của tỉnh ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực thì các ngành có liên quan của tỉnh cần tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung, hỗ trợ các TCND, HTX đạt tiêu chí dự án để phát triển mạnh mẽ lĩnh vực kinh tế tập thể. Ngoài ra, cần thực hiện hỗ trợ đầu tư đối với vùng chuyên canh, phát triển cánh đồng lớn để tạo điều kiện phối hợp tốt giữa doanh nghiệp với người nông dân; xây dựng mô hình sản xuất, cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm có hiệu quả để nhân rộng…

HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới