Đồng hành cùng VnSAT: Nguồn vốn thực hiện VnSAT cấp chậm

04/12/2017 | 07:37 GMT+7

(HG) - Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) được thực hiện trên địa bàn tỉnh từ năm 2015-2020, với tổng nguồn vốn của dự án là 14,041 triệu USD, tương đương gần 302 tỉ đồng. Tuy nhiên, ước đến cuối năm 2017 này (sau 2 năm triển khai dự án), Ban Quản lý dự án VnSAT tỉnh chỉ giải ngân đạt gần 11,5 tỉ đồng, trong đó vốn từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) là 8 tỉ đồng, vốn Chính phủ là 3,4 tỉ đồng và vốn tư nhân là 51 triệu đồng. Theo đánh giá của Ban Quản lý VnSAT tỉnh, nguyên nhân của tình trạng giải ngân nguồn vốn thực hiện dự án chậm trong thời gian qua là do các văn bản quản lý, sử dụng vốn còn chồng chéo, đầu mối quản lý chưa thống nhất dẫn đến việc giao vốn rất trễ làm chậm tiến độ thực hiện dự án, đồng thời làm chậm công tác truyền thông nhằm tăng nhanh nhận thức cho nông dân trong thực hiện dự án như: tuyên truyền vận động nông dân trong thực hiện mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ, xây dựng cánh đồng lớn thông qua sự tham gia tích cực của bà con vào các tổ chức nông dân...

Việc cấp nguồn vốn chậm trong thời gian qua đã ảnh hưởng đến công tác đào tạo, tập huấn cho nông dân trong vùng dự án VnSAT của tỉnh.

Ông Lê Văn Đời, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Giám đốc Ban Quản lý VnSAT tỉnh, cho biết: Do nguồn vốn thực hiện dự án được cấp chậm liên tục trong 2 năm qua đã dẫn đến các hoạt động về đào tạo, hỗ trợ, củng cố, hình thành và phát triển tổ chức nông dân chậm hơn so với kế hoạch. Mặt khác, hiện nguồn vốn dùng cho tập huấn nông dân vừa qua đã dùng hết nên giải pháp trước mắt là đơn vị đề nghị UBND tỉnh cần xem xét cấp kịp thời từ nguồn đối ứng của tỉnh để Ban Quản lý VnSAT tỉnh đẩy nhanh tiến độ mở các lớp tập huấn về việc áp dụng khoa học kỹ thuật cho nông dân và hình thành các tổ chức nông dân lớn mạnh. Bởi đây là điều kiện tiên quyết để hỗ trợ hạ tầng và trang thiết bị cho các hợp tác xã hay tổ chức nông dân tham gia dự án.

Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới