Quan tâm kết nối doanh nghiệp vào vùng dự án VnSAT

22/11/2017 | 08:12 GMT+7

(HG) - Đó là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên tại cuộc họp sơ kết 2 năm thực hiện Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) trên địa bàn tỉnh với các sở, ngành liên quan và lãnh đạo các địa phương trong vùng dự án, vào chiều ngày 21-11.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên (đứng) đề nghị Ban quản lý VnSAT tỉnh có kế hoạch kết nối doanh nghiệp vào vùng dự án VnSAT của tỉnh.

Dự án VnSAT được thực hiện trong thời gian 5 năm, từ năm 2015-2020 trên địa bàn tỉnh. 

Nhằm đạt mục tiêu tổng thể của dự án là góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đổi mới phương thức canh tác bền vững và nâng cao chuỗi giá trị cho ngành hàng lúa gạo, trong 2 năm qua, Ban Quản lý dự án VnSAT tỉnh đã phối hợp với các ngành có liên quan và chính quyền địa phương trong vùng dự án triển khai nhiều công việc thiết thực. Cụ thể, đã tổ chức tập huấn nông dân sản xuất lúa theo mô hình “3 giảm, 3 tăng” cho 11.933 người, số diện tích là 11.761ha; mô hình “1 phải, 5 giảm” cho 5.500 người, diện tích 5.500ha. Thông qua các lớp tập huấn này, từng bước nâng cao kiến thức sản xuất lúa theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm cho nông dân, giúp bà con tăng lợi nhuận. Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án VnSAT tỉnh còn hỗ trợ củng cố, thành lập mới 110 tổ hợp tác, từng bước hướng các tổ chức nông dân (TCND) và HTX liên kết với nhau tạo thành TCND, HTX lớn mạnh đến năm 2020 (từ 500ha/HTX trở lên để đạt các tiêu chí đầu tư của dự án); đồng thời thực hiện 5 lớp quản lý, sản xuất giống lúa cấp xác nhận và 5 lớp quản lý, phát triển HTX. Ngoài ra, Ban Quản lý VnSAT tỉnh đã đề xuất và được Ngân hàng Thế giới chấp thuận đầu tư hạ tầng, thiết bị, gồm: trạm bơm, nhà kho, lò sấy, đường nội đồng, hạ thế điện, máy cấy… cho 4 TCND trong vùng dự án.

Trong thời gian tới, Ban Quản lý dự án VnSAT tỉnh tiếp tục mở các lớp tập huấn về kỹ thuật canh tác lúa đạt hiệu quả cả về năng suất, chất lượng, cũng như thực hiện các hợp phần theo từng giai đoạn của dự án. Trong đó, tập trung hỗ trợ phát triển các TCND, HTX, đầu tư cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh công tác truyền thông. Đặc biệt, xúc tiến kêu gọi doanh nghiệp tham gia cùng dự án VnSAT xây dựng cánh đồng lớn của tỉnh vào chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ; xây dựng phương án cụ thể mang tính chất lâu dài, bền vững, nâng cao tỷ lệ thành công của hợp đồng ký kết...

Phát biểu tại buổi sơ kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên đánh giá cao những mặt làm được trong thời gian qua của dự án, nhất là công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật canh tác lúa theo hướng không dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo yêu cầu xuất khẩu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để dự án ngày càng lớn mạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên đề nghị Ban Quản lý dự án VnSAT tỉnh và chính quyền các địa phương trong vùng dự án cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền giúp người dân và doanh nghiệp hiểu rõ hơn về cơ chế, chính sách, cũng như những ưu điểm, lợi ích khi tham gia dự án VnSAT, liên kết sản xuất cánh đồng lớn. Đồng thời Ban Quản lý dự án tỉnh có kế hoạch kết nối các doanh nghiệp tham gia cùng nông dân từ đầu vào đến đầu ra để năng suất lẫn giá thành bán lúa được cải thiện, cũng như hỗ trợ phát triển các TCND nhằm từng bước hình thành HTX kiểu mới vững mạnh để góp phần mang lại thành công cao nhất cho dự án VnSAT của tỉnh...

H.PHƯỚC

Viết bình luận mới