Tiếp tục rà soát, vận động người dân tham gia vào Dự án VnSAT

14/08/2018 | 08:12 GMT+7

(HG) - Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh vào chiều ngày 13-8, để nghe báo cáo về tiến độ thực hiện dự án trong thời gian qua và kế hoạch từ nay đến cuối năm. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên (đứng) đề nghị các địa phương vùng Dự án VnSAT tiếp tục đẩy nhanh các hoạt động theo kế hoạch đề ra. Ảnh: HỮU PHƯỚC

Đến thời điểm này, Ban chỉ đạo VnSAT tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương trong vùng dự án mở 317 lớp tập huấn về mô hình canh tác lúa theo hướng “3 giảm, 3 tăng”, với 12.809 hộ tham gia, đạt 46% kế hoạch dự án; mô hình “1 phải, 5 giảm” được 91 lớp cho 3.726 hộ, đạt 25% kế hoạch dự án. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo VnSAT tỉnh còn đào tạo 233 nông dân về nhân giống cấp xác nhận, hình thành 70 tổ hợp tác, một hợp tác xã (HTX), đào tạo 147 giảng viên cho dự án là cán bộ kỹ thuật trực thuộc các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật của Sở NN&PTNT tỉnh, đào tạo nâng cao cho 40 giảng viên về công tác truyền thông. Ngoài ra, Ban chỉ đạo VnSAT tỉnh còn thực hiện một số gói thầu tư vấn, hàng hóa thiết bị, xây lắp, hoạt động giải ngân - tài chính kịp thời…

Bên cạnh những mặt làm được, theo báo cáo của lãnh đạo Ban chỉ đạo VnSAT tỉnh và một số địa phương nằm trong vùng dự án thì việc triển khai dự án VnSAT vẫn còn những khó khăn. Chẳng hạn, nông dân có ruộng trong vùng dự án nhưng không ở tại địa phương nên khó vận động tham gia các khóa tập huấn; nông dân còn e ngại về việc giảm lúa giống trong gieo sạ; việc ghi chép sổ sách chưa đạt yêu cầu; nhiều HTX không đủ 500 hộ nên việc hỗ trợ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các HTX này chưa thực hiện được; việc liên kết với các doanh nghiệp về cung ứng vật tư nông nghiệp và bao tiêu sản phẩm còn co cụm quy mô từ 50-100ha… Từ những khó khăn trên nên phần nào làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên đề nghị Ban chỉ đạo dự án VnSAT tỉnh và chính quyền địa phương trong vùng dự án cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động theo kế hoạch đề ra, trong đó quan tâm công tác tuyên truyền để thay đổi nhận thức cho người dân về mô hình sản xuất lúa theo hướng an toàn, tiết giảm chi phí. Đồng thời, chính quyền địa phương rà soát lại những hộ có đất nằm trong vùng dự án mà người ở ngoài địa phương thì có giải pháp vận động họ tham gia vào để mở rộng quy mô dự án, từ đó có thể xem xét đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định…   

HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới