HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
63,831,849 lượt truy cập

Chủ động nâng cao chất lượng giáo dục bằng nhiều giải pháp

09/08/2017 | 08:47 GMT+7

(HG) - Quyết tâm trong năm học 2017-2018 này, ngành giáo dục và đào tạo Hậu Giang sẽ giảm đến mức thấp tỷ lệ học sinh yếu, kém, đặc biệt là đối với cấp THCS và THPT.  Theo đó, giải pháp mà ngành giáo dục và đào tạo thực hiện là: tăng cường phụ đạo cho học sinh yếu kém, bổ sung kiến thức ở các lớp dưới cho những học sinh yếu ngay từ đầu năm học; phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh để nắm chắc tình hình các em; học sinh yếu, kém phải được nhà trường thông báo kết quả học tập cho phụ huynh thường xuyên; tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, bằng nhiều cách kéo giảm tỷ lệ học sinh bỏ học đến mức thấp nhất… 

Được biết, năm học 2016-2017, tỷ lệ học sinh cấp tiểu học hoàn thành chương trình học chiếm 95%, có 0,5% (với 333 học sinh) chưa hoàn thành chương trình học. Cấp THCS có tỷ lệ học sinh khá giỏi là 68,78%, tăng hơn 11,5% so với năm học 2015-2016, giảm 1% học sinh yếu, kém, cấp THPT tăng gần 8% học sinh khá giỏi, giảm hơn 0,3% học sinh yếu, kém.

CAO OANH

Viết bình luận mới