HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
63,651,729 lượt truy cập

Sẽ tổ chức phản biện “Đề án cấp nước nhỏ lẻ phục vụ nông thôn trên địa bàn tỉnh”

09/08/2017 | 10:00 GMT+7

Đó là thông tin mà ông Lê Minh Đang (ảnh), Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, chia sẻ với phóng viên Báo Hậu Giang về việc thực hiện vai trò phản biện xã hội của UBMTTQ Việt Nam tỉnh tới đây. Ông Đang cho biết:

- Căn cứ theo chương trình, đề án, kế hoạch thuộc Chương trình công tác năm 2017 của UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh gửi văn bản đến UBND tỉnh chọn nội dung “Đề án cấp nước nhỏ lẻ phục vụ nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang” để tổ chức phản biện và UBND tỉnh thống nhất nội dung phản biện này theo Công văn số 962 ngày 15/6/2017; đồng thời UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị phản biện vào cuối tháng 9 tới.

Đây là lần đầu tiên UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức phản biện xã hội, vậy theo ông vì sao công tác này chưa thể triển khai thực hiện được trong thời gian qua ?

- Hơn 3 năm qua, công tác phản biện xã hội gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Cụ thể như Trung ương chậm có văn bản hướng dẫn chi tiết về hình thức, quy trình phản biện xã hội. Do đó, MTTQ các cấp trong tỉnh còn lúng túng trong thực hiện theo 3 hình thức phản biện xã hội, gồm: tổ chức hội nghị các cơ quan lãnh đạo trực thuộc UBMTTQ Việt Nam, ban chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội từng cấp; tổ chức lấy ý kiến phản biện (thông qua tổ chức, cá nhân, đoàn viên, hội viên) trong hệ thống của tổ chức, đoàn thể mình hoặc gửi văn bản dự thảo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để lấy ý kiến phản biện; khi cần thiết, tổ chức đối thoại trực tiếp giữa chủ thể phản biện với cơ quan, tổ chức có văn bản dự thảo được phản biện.

Bên cạnh đó, nhận thức của một số cấp ủy đảng, chính quyền và cơ quan nhà nước các cấp về vai trò, tác dụng phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội chưa đầy đủ nên chưa tạo điều kiện để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện phản biện xã hội. Công tác lãnh đạo, kiểm tra của cấp ủy chưa thường xuyên cũng như công tác phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội với cơ quan nhà nước chưa thật sự chặt chẽ để thực hiện công tác phản biện.

Ngoài ra, đội ngũ cán bộ mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội còn thiếu; về trình độ, năng lực chuyên môn còn hạn chế; điều kiện và kinh phí hoạt động của MTTQ các cấp, nhất là ở cơ sở đang gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, công tác tham mưu của MTTQ cấp huyện và cơ sở chưa kịp thời, việc chọn nội dung phản biện xã hội còn lúng túng… Từ đó làm ảnh hưởng đến công tác phản biện xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thưa ông, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã có biện pháp tháo gỡ thế nào để giúp cuộc phản biện đạt kết quả cao ?

- Việc tổ chức phản biện xã hội về “Đề án cấp nước nhỏ lẻ phục vụ nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang” tới đây dự báo sẽ có những khó khăn như việc lựa chọn, mời các chuyên gia tham gia nghiên cứu, khảo sát dự thảo đề án; do chưa có nhiều kinh nghiệm trong lần đầu thực hiện phản biện nên không thể tránh khỏi việc lúng túng về khâu tổ chức…

Để khắc phục những khó khăn trên, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh sẽ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ giới thiệu chuyên gia vào thành phần hội đồng phản biện; phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh chọn địa bàn khảo sát, nghiên cứu các văn bản liên quan đến dự thảo đề án để tổ chức hội nghị phản biện đạt kết quả cao.

Thời gian tới, công tác phản biện xã hội sẽ được UBMTTQ Việt Nam tỉnh quan tâm thực hiện như thế nào, thưa ông ?

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung, như: Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy có văn bản chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở hàng năm phải có nội dung đề xuất phản biện xã hội; tạo mọi điều kiện để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức phản biện xã hội. Tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu cho cán bộ mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở trong công tác giám sát, phản biện xã hội. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác phản biện xã hội cho MTTQ các cấp hướng tới thực hiện đạt kết quả cao công tác này...

Xin cảm ơn ông !

TRƯỜNG SƠN thực hiện

Viết bình luận mới