Tháng nào cũng là tháng thanh niên…

30/03/2020 | 08:29 GMT+7

Tháng 3 - tháng của tuổi trẻ sắp đi qua nhưng dư âm vẫn còn. Tháng cao điểm này, các bạn cũng đã làm được rất nhiều việc cho xã hội, tạo đà, động lực cho những tháng tiếp theo tiếp tục sáng tạo, cống hiến.

Thanh niên huyện Phụng Hiệp hỗ trợ hộ khó khăn.

Đi qua tuổi đoàn nhưng khi bắt gặp màu áo xanh tình nguyện, nhất là trong Tháng thanh niên, nhiều người lại hoài niệm. Họ nhớ về một thời hoa xông xáo, hết lòng thực hiện công trình, phần việc thanh niên.

Những năm đầu chia tách, Hậu Giang còn khó lắm và Tháng thanh niên năm nào cũng hừng hực sức trẻ, đắp lộ, cất nhà tình thương, tình nghĩa, tổ chức các mô hình giúp đoàn viên, thanh niên thoát nghèo.

Còn nhớ, hồi năm 2005, khi khởi động tháng cao điểm ở một cơ sở đoàn bằng việc phát động mỗi tháng đoàn viên, thanh niên đóng vài ngàn đồng, chừng nào đủ 10 triệu đồng thì cất căn nhà tình thương cho hộ nghèo là các bạn ủng hộ ngay, thường xuyên hỏi thăm tiền gom góp đủ chưa, chừng nào cất nhà...

Hay Tháng thanh niên ở các xã, huyện vùng sâu, chúng ta thường thấy các bạn thực hiện phần việc thanh niên: đốn cây phát quang, đào đất đắp lộ, vét mương làm ao cá tình thương; ở đô thị thì phát tờ rơi, dọn rác, chỉnh trang phố phường... Tất cả đều với tinh thần tự nguyện, thấy mà lòng lâng lâng.

Cuối mỗi Tháng thanh niên, cấp ủy, chính quyền đánh giá cao tinh thần cống hiến, kết quả đạt được của tuổi trẻ; các bạn đã làm được hàng ngàn công trình, phần việc, làm lợi cho quê hương hàng tỉ đồng.

Mới đây thôi, Tháng thanh niên thời Covid-19 lại càng thấy tinh thần ứng phó, sáng tạo của bạn trẻ. Các cấp bộ đoàn đã chủ động hạn chế hoạt động tụ tập đông người, chú trọng triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình địa phương và thực hiện tuyên truyền về kết quả hoạt động, những đổi mới về phương thức tổ chức của Đoàn; triển khai và đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền diễn biến của dịch Covid-19, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng đến đông đảo đoàn viên, thanh niên và Nhân dân.

Tháng thanh niên năm nào cũng có những sắc thái. Tuổi trẻ Hậu Giang đã và đang xây dựng cho mình hình ảnh thanh niên tiên phong, tích cực, làm nhiều việc có ích cho quê hương; tập hợp được rất nhiều thanh niên vào sinh hoạt, đứng vào hàng ngũ của Đoàn.

Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn đặt niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ! Trước lúc đi xa, Bác Hồ cũng có những căn dặn: “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ (đoàn viên và thanh niên - PV), đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Thấu hiểu “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2017-2022), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có phát biểu quan trọng; mong muốn cần tránh tình trạng “khô Đoàn” trong thanh niên.

Đây là mong muốn, yêu cầu xuất phát từ thực trạng công tác đoàn và phong trào thanh niên Việt Nam nhiều năm có những hạn chế cần khắc phục. “Khô” là hoạt động chưa hấp dẫn, chưa lôi kéo mạnh mẽ… Qua thực tiễn công tác đoàn và phong trào thanh niên ở Hậu Giang, thành tựu rất nhiều nhưng có lẽ đâu đó vẫn còn “khô”, chưa thu hút…

Thực hiện yêu cầu của lãnh đạo Đảng, Nghị quyết Trung ương Đoàn khóa XI (nhiệm kỳ 2017-2022) thông qua về mục tiêu tổng quát có thể thấy cũng rất cụ thể để làm phong phú hơn hoạt động. Đó là xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão và khát vọng vươn lên. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…

Đây là trọng trách, nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của tuổi trẻ nước nhà. Cụ thể hóa là các bạn đã đẩy lên cao điểm thực hiện trong Tháng thanh niên với rất nhiều kết quả vật chất, tinh thần tích cực.

Để mục tiêu trên sớm thành hiện thực và tháng nào cũng là Tháng thanh niên, đòi hỏi đoàn viên, thanh niên không ngừng sáng tạo, quyết tâm đổi mới, cống hiến hết mình... Để cuối nhiệm kỳ, các cấp bộ đoàn tự hào báo cáo rằng đã khắc phục được tình trạng “khô Đoàn” trong thanh niên…

Bài, ảnh: TRÍ THỨC

Viết bình luận mới