Học tập và làm theo gương Bác là đi vào thực chất

05/06/2018 | 08:41 GMT+7

Học tập và làm theo gương Bác chẳng những ngày càng thiết thực, đi vào chiều sâu mà còn tạo sức lan tỏa rộng khắp trong đoàn viên, hội viên, Nhân dân và đang trở nên thường xuyên tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Châu Thành. Đánh giá về phong trào này, ông Nguyễn Văn Bảy, Bí thư Huyện ủy, nhấn mạnh:

Ông Nguyễn Văn Bảy (đứng) khẳng định, nơi nào người đứng đầu quan tâm chỉ đạo sát sao thì nơi đó phong trào học tập và làm theo gương Bác đạt chất lượng cao. Ảnh: THANH PHONG

- Thời gian qua, công tác tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được huyện thực hiện nghiêm túc, bài bản, đảm bảo theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Đó là nhờ sự lãnh đạo, theo dõi sát sao của Huyện ủy, kể cả công tác kiểm tra, giám sát, nắm chặt tình hình từ các cơ quan tham mưu, trực tiếp là Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Quan trọng là tinh thần, nhận thức về ý nghĩa trong việc học tập và làm theo gương Bác của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng từ huyện đến cơ sở ngày càng nâng cao. Điều đó được thể hiện thông qua việc xây dựng kế hoạch thực hiện các mô hình, viết bản đăng ký làm theo gương Bác của từng cá nhân, tổ chức luôn gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể.

Ông có thể nói rõ hơn về chất lượng nội dung đăng ký học tập và làm theo gương Bác chuyển biến ra sao ?

- Huyện ủy xác định việc học tập và làm theo gương Bác phải từ những điều đơn giản nhất, đồng thời xem đây là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên. Cho nên chúng tôi chỉ đạo cơ quan tham mưu đưa ra hướng dẫn cụ thể nhằm tránh tình trạng đăng ký nội dung thực hiện chung chung hoặc tràn lan, thiếu trọng tâm cũng như sao chép, trùng lắp lẫn nhau. Nghĩa là việc gì mình làm được, học được thì mình đăng ký, chứ không phải viết dài dòng 4-5 tờ giấy A4 là đã đạt yêu cầu.

Theo đó, chúng tôi lưu ý mỗi nội dung đăng ký có thể viết vài gạch đầu dòng thể hiện từng việc làm thực tế. Trên cơ sở đó, đến cuối năm, cơ quan chuyên môn sẽ kiểm tra, đánh giá lại kết quả đăng ký xem bao nhiêu gạch đầu dòng đó anh (người viết bản đăng ký - PV) đã thực hiện được bao nhiêu cái. Cụ thể như vấn đề giảm, rút ngắn thời gian hội họp; gửi văn bản, lịch làm việc qua mail để tiết kiệm giấy tờ, cải cách thủ tục hành chính,… cũng có thể vận dụng vào nội dung đăng ký học tập và làm theo gương Bác.

Thưa ông, đối với việc đăng ký các mô hình học tập và làm theo gương Bác năm nay có điểm gì nổi bật ?

- Điểm nổi bật của mô hình học tập và làm theo gương Bác năm nay chính là việc các chi, đảng bộ trực thuộc đăng ký nội dung thực hiện rõ ràng, mang tính thiết thực, không để xảy ra tình trạng đưa mô hình cho có, để đối phó. Cụ thể, ngoài việc bám sát vào chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, các mô hình còn gắn chặt với tinh thần chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về công tác xây dựng Đảng.

Mục đích gắn việc học tập và làm theo gương Bác với các chỉ thị, nghị quyết đó là gì, thưa ông ?

- Thực tế là thời gian qua, Huyện ủy luôn quan tâm chỉ đạo công tác triển khai, quán triệt thường xuyên tinh thần các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ nhằm kịp thời chấn chỉnh, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, góp phần phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 55 của Bộ Chính trị. Đây cũng là mục đích chính của việc lồng ghép những nội dung đó vào các mô hình học tập và làm theo gương Bác năm nay.

Trên cơ sở mô hình, kế hoạch đăng ký học tập và làm theo gương Bác năm nay, ông đánh giá cao nội dung nào ?

- Nhìn chung, đến thời điểm này, việc triển khai xây dựng các mô hình, kế hoạch đăng ký học tập và làm theo gương Bác đều thiết thực, đảm bảo yêu cầu đề ra. Trong đó từ chuyện gần dân, trọng dân cho đến nhiệm vụ nâng cao chất lượng cuộc sống người dân đều được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện vận dụng linh hoạt, sáng tạo và cụ thể vào từng mô hình học tập, làm theo gương Bác. Đáng kể như nội dung tăng cường công tác đối thoại, lắng nghe dân nói và giải quyết kịp thời những bức xúc của dân ngay từ cơ sở…

Nhằm góp phần đưa việc học tập và làm theo gương Bác ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn, Huyện ủy đề ra hướng chỉ đạo thế nào, thưa ông ?

- Quan điểm của Huyện ủy là trên tinh thần đẩy mạnh thực hiện nhưng phải để việc học tập và làm theo gương Bác trong thời gian tới tiếp tục hiệu quả, thực chất hơn.

Vì vậy, đầu tháng 6 này, chúng tôi sẽ tiến hành sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị nhằm kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu cũng như có cơ sở đánh giá lại những mặt được, rút kinh nghiệm các điểm còn hạn chế trước khi đề ra hướng chỉ đạo phù hợp hơn.

Mặt khác, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện ở các cơ quan, đơn vị và xem đây là cơ sở nhận xét, đánh giá chất lượng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh cuối năm… Tuy nhiên theo tôi, quan trọng là phải phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy. Bởi kinh nghiệm cho thấy, nơi nào người đứng đầu gương mẫu, quan tâm chỉ đạo sát sao thì nơi đó phong trào học tập và làm theo gương Bác đạt chất lượng cao.

Theo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành, qua kiểm tra bước đầu cho thấy, việc xây dựng Kế hoạch triển khai, học tập chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” trong học tập và làm theo gương Bác trên địa bàn huyện đạt gần 97% (trừ những đồng chí được miễn sinh hoạt và đảng viên đi làm ăn xa); đa số nội dung viết bản cam kết của cá nhân bám theo hướng dẫn trong mẫu đã gợi ý...

 

Xin cảm ơn ông !

GIA NGUYỄN thực hiện

Viết bình luận mới