Mãi nhớ lời dạy của Bác !

12/03/2018 | 05:51 GMT+7

Năm nay, Công an nhân dân Việt Nam kỷ niệm trọng thể 70 năm ngày Bác Hồ có lời dạy. Thật phúc cho công an nhân dân vì chỉ sau hơn 3 năm thành lập 19-8-1945 thì Bác Hồ kính yêu có 6 lời dạy.

Công an Hậu Giang gần gũi, lắng nghe ý kiến người dân. Ảnh: T.T

Trong lời dạy đầu tiên, Bác dặn: Đối với tự mình phải: “cần, kiệm, liêm, chính”. Đó là 4 phẩm chất cao quý; ở đó, liêm khiết, không tư lợi chính là sống quang minh, chính đại, không giả dối, thấy việc gì đúng thì làm. Trong quan hệ với đồng sự, với đồng chí của mình Bác dạy phải có tinh thần thân ái giúp đỡ; coi tiến bộ của người khác là tiến bộ của mình. Đó là quan hệ giữa “đức” và “tài”.

Bác cũng dạy, phải tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với tinh thần “chỉ biết còn Đảng là còn mình”; Bác dạy: “Nước lấy dân làm gốc, nước có vững cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền Nhân dân”. Muốn được dân tin, dân yêu giúp đỡ thì trước hết phải kính trọng, lễ phép với Nhân dân.

Và đối với công việc “phải tận tụy”. Tận tụy ở đây có nghĩa là hết lòng, hết sức, toàn tâm, toàn ý vì công việc, vì nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và ngành giao phó để phấn đấu hoàn thành. Vì đó là thước đo phẩm chất, đạo đức, niềm vinh dự và ước mơ hoài bão của mỗi cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân trong đó có Công an Hậu Giang. Tận tụy với công việc còn là tinh thần “Trung với nước, hiếu với dân”.

Tình hình hiện nay khi mà các thế lực thù địch và các loại tội phạm hoạt động diễn biến hết sức phức tạp, khó lường nên việc thực hiện lời dạy thứ sáu của Bác: “Đối với địch phải kiên quyết, khôn khéo” là rất quan trọng và rất cần thiết đối với cán bộ, chiến sĩ công an. Vì đây là yêu cầu về tài năng, quyết đoán, dự báo tình hình là bản lĩnh trước hết ở người cán bộ chỉ huy khi đứng trước kẻ địch và tình huống bất ngờ…

Thật thú vị khi lời dạy đầu tiên của Bác là “cần, kiệm”… và cuối cùng là… “khôn khéo”. Cần, kiệm là biểu hiện của đức, khôn khéo là biểu hiện của tài. Đức và tài là hai tiêu chí mà cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân nói chung và Công an Hậu Giang phải phấn đấu rèn luyện, là kim chỉ nam cho mọi hành động.

Tôi rất phấn khởi nhận thấy rằng Công an nhân dân Việt Nam nói chung và Công an Hậu Giang có nhiều tiến bộ trong việc quan tâm tổ chức học tập và thực hiện 6 điều Bác dạy, biến nhận thức thành hành động hàng ngày thiết thực, góp phần quan trọng giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân và Công an Hậu Giang theo hướng trong sạch, vững mạnh khá toàn diện.

Mong rằng sắp tới Công an Hậu Giang cần kiên trì, thường xuyên tiếp tục học tập và hành động thiết thực theo 6 điều Bác dạy, trong đó chú ý đến giáo dục truyền thống, noi gương chiến đấu, dũng cảm hy sinh của các anh hùng liệt sĩ: Lê Bình, Trần Văn Việt và các chiến sĩ những năm gần đây, nhất là năm 2017, 2 tháng đầu năm 2018 ở công an các đơn vị của bộ và tỉnh bạn. Cần tiếp tục nhân rộng điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, gương phục vụ Nhân dân; cần xây dựng chương trình hành động thực hiện 6 điều Bác dạy ở đơn vị, địa phương và mỗi cá nhân. Để trên cơ sở đó lãnh đạo Công an Hậu Giang kiểm tra đôn đốc thực hiện nghiêm túc, tránh tình trạng “biết rồi - nói mãi”.

Giám đốc Công an Hậu Giang cần tiếp tục tổ chức thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị 04 và 03, ngày 23-5-1983 và 2-6-1984 của Bộ Công an, cụ thể hóa các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về “Phát động phong trào học tập, thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc 6 điều dạy của Bác Hồ kính yêu đối với công an nhân dân”. Đặc biệt là Chỉ thị 05 ngày 19-8-2013 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, giai đoạn 2013-2018.

Phấn khởi thực hiện và trân trọng, giữ gìn, phát huy lời dạy của Bác là hành động thiết thực, là lòng tôn kính của cán bộ, chiến sĩ Công an Hậu Giang đối với Bác và coi đó là một huấn thị thiêng liêng.

Trải qua 70 năm và cho tới nay, những điều Bác dạy về “Tư cách người Công an cách mệnh” vẫn còn sống mãi, còn nguyên giá trị cả lý luận và thực tiễn sâu sắc. Bởi vì 6 lời dạy ấy điều trước tiên là tiền đề của điều sau, điều sau bổ sung cho điều trước. Đó còn là di sản vô cùng quý báo mà Bác để lại cho lực lượng công an nhân dân; là chuẩn mực về đạo đức, phẩm chất, tư cách người Công an cách mệnh trong mọi thời đại, có ý nghĩa đặc biệt trong việc giáo dục, xây dựng lực lượng công an nhân dân suốt đời vì dân, vì nước, chiến đấu lập công trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ “không để Tổ quốc bị bất ngờ”.

Tôi vẫn luôn nằm lòng từng lời dạy của Bác. Để chi? Để tự mình tiếp tục tu dưỡng; để giáo dục lại con cháu; để nếu muốn xứng đáng là người cán bộ, chiến sĩ công an đích thực thì hãy rèn luyện, nguyện mãi mãi học và hành động theo 6 điều dạy của Bác Hồ kính yêu!

Trung tướng NGUYỄN XUÂN XINH

(Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân)

Viết bình luận mới