Nhiều kết quả sau 2 năm tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo gương Bác

09/05/2018 | 08:03 GMT+7

Sau 2 năm tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, thị xã Long Mỹ đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thực hiện tốt mô hình “3 xin: Xin lỗi, xin hỏi, xin cảm ơn”, cán bộ bộ phận một cửa UBND phường Thuận An (phải) hỏi để hướng dẫn bổ sung hồ sơ hành chính cho dân.

Trong đó, các cấp, các ngành đã quan tâm xây dựng mô hình làm tốt, cách làm hay trong tổ chức, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân; có sự chủ động, sáng tạo nâng cao nhận thức về mục đích, yêu cầu và ý nghĩa việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và chuyên đề học tập, làm theo gương Bác hàng năm; đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đi vào nề nếp trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội.

Từ đó, thị xã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu trong học tập và làm theo Bác; đổi mới tác phong công tác, gần dân, sát dân, vì dân, nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, dám làm dám chịu trách nhiệm, làm việc khoa học...

Đảng bộ thị xã Long Mỹ hiện có 47 mô hình học tập và làm theo gương Bác, trong đó có nhiều điển hình đem lại hiệu quả thiết thực. Như mô hình “Phiên chợ 0 đồng” của Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã; mô hình “Tiết kiệm tiền ăn sáng nuôi heo đất”; “Câu lạc bộ ngân hàng máu sống” của Chi bộ Văn phòng Thị ủy; mô hình “3 xin: Xin hỏi, xin lỗi, xin cảm ơn” của bộ phận một cửa UBND phường Thuận An. Hay mô hình “Cán bộ, công chức phường Trà Lồng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phục vụ nhân dân, vững về chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”; mô hình “Thực hiện công tác vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn: 100% cán bộ, đảng viên Chi bộ Trường THCS Tân Phú xây dựng hố rác”…

Hoặc một số điển hình cá nhân tiêu biểu học tập, làm theo Bác về cần cù lao động như: Mô hình nuôi lươn của hộ ông Huỳnh Văn Xưa, ở ấp Long Trị 1, xã Tân Phú; mô hình trồng rau an toàn của ông Nguyễn Văn Bi, khu vực 4, phường Thuận An…

Theo ông Trần Trung Hiểu, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Long Mỹ, kết quả trên xuất phát từ việc Thị ủy, cấp ủy trực thuộc và các đơn vị, địa phương quan tâm đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc thường xuyên.

“Trước tiên là Ban Thường vụ Thị ủy, các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong chương trình, kế hoạch công tác. Quá trình thực hiện Chỉ thị số 05, chuyên đề toàn khóa và năm 2017, các cấp ủy đã chỉ đạo gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn với Quy định 47 về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 101 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, ông Trần Trung Hiểu cho biết thêm.

Ngoài ra, thị xã còn tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2017. Công tác xây dựng Đảng cũng được chú trọng; mạnh dạn rà soát những đảng viên bỏ công tác, bỏ sinh hoạt đưa ra khỏi Đảng; chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc cho Thị ủy dự sinh hoạt ở những tổ chức đảng có nội dung sinh hoạt chưa đảm bảo, mức độ hoàn thành nhiệm vụ chưa cao để củng cố, chấn chỉnh. Đến nay, đã hạn chế được tình trạng đảng viên bỏ công tác, bỏ sinh hoạt; nội dung, chất lượng sinh hoạt đảng nâng lên; nhiều chi bộ đã xây dựng giải pháp, mô hình sản xuất, chăn nuôi hiệu quả để nhân rộng giúp đỡ đảng viên nghèo.

Đặc biệt, công tác tự phê bình và phê bình được quan tâm đóng góp thẳng thắn cho đồng chí để sửa chữa, nhất là góp ý lãnh đạo điều hành những lĩnh vực còn yếu như: Phát triển kinh tế; xây dựng cơ bản, giải ngân vốn; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Năm 2017, các Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy rất quan tâm chỉ đạo sâu sát cơ sở, tập trung kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương mình phụ trách; chỉ đạo kịp thời các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu nghị quyết đạt thấp như: Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; thu thuế; đảng viên ấp, khu vực bỏ công tác, bỏ sinh hoạt; đại hội chi bộ cơ sở trực thuộc đảng ủy; công tác cán bộ; những vụ việc người dân còn bức xúc... Từ đó, kịp thời tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc của địa phương.

Thị ủy Long Mỹ còn quan tâm lãnh đạo việc tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong, xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ. Quy định cho cán bộ, công chức, viên chức các chuẩn mực trong giải quyết công việc với tổ chức và công dân. Bên cạnh đó, quy chế dân chủ ở cơ sở cũng được thực hiện tốt, từ đó quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy, người dân ngày càng nhận thức rõ hơn quyền, nghĩa vụ của mình, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Long Mỹ Trần Văn Thiệu cho biết, phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Thị ủy, cấp ủy trực thuộc và các đơn vị, địa phương sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc học tập, làm theo gương Bác; chú trọng xây dựng, biểu dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, tạo thành phong trào cách mạng sâu rộng trong hoạt động học tập, công tác của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Thị xã cũng tiếp tục nghiên cứu, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên năm nay gắn với thực hiện nghị quyết về xây dựng Đảng. “Chúng tôi cũng sẽ phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp, các ngành theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”... Người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương phải có trách nhiệm nêu gương đạt kết quả thiết thực. Đây vừa là yêu cầu bắt buộc, vừa là ý thức tự giác của người đứng đầu trước Đảng bộ và Nhân dân”, ông Trần Văn Thiệu nhấn mạnh.

Năm 2016, Bộ Chính trị đánh giá, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn có những hạn chế, chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác của không ít tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị và một bộ phận cán bộ, đảng viên. Vì vậy, ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05 yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Bài, ảnh: TRÍ THỨC

Viết bình luận mới