Xây dựng chi bộ “bốn tốt”

09/08/2017 | 09:11 GMT+7

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy”, cho nên phải làm cho chi bộ trở thành “bốn tốt”.

Một buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ 1 có sự tham dự của đại tá Phan Hoàng Lắm (đứng), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Thành lập trên cơ sở ghép Đội Tổng hợp và Trung tâm thông tin chỉ huy thuộc Phòng Tham mưu Công an tỉnh, Chi bộ 1 thuộc Đảng ủy Phòng Tham mưu có nhiệm vụ chính trị chủ yếu là tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, phục vụ lãnh đạo cấp trên chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân; theo dõi, đôn đốc việc thi hành chương trình, kế hoạch công tác, mệnh lệnh chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh; tham mưu thực hiện công tác xây dựng tổ chức, hậu cần đơn vị. Để làm tốt lời dạy của Bác, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thời gian qua, Chi bộ 1 đã quyết tâm xây dựng chi bộ trở thành “bốn tốt” với nhiều nội dung, cách làm thiết thực.

Thứ nhất, tập trung triển khai học tập, quán triệt thực hiện chủ trương, nghị quyết tốt. Trong nhiệm kỳ 2015-2017, chi bộ đã triển khai cho 100% cán bộ, đảng viên quán triệt thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng với nhiều hình thức phong phú, sát thực tiễn, nhất là việc triển khai quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ”; Nghị quyết số 527 của Đảng ủy Công an tỉnh về xây dựng phong trào thi đua “rèn đức, luyện tài” trong lực lượng Công an tỉnh,…

Thứ hai, sinh hoạt đảng tốt. Bên cạnh việc đảm bảo thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ, chi bộ còn chỉ đạo nâng chất nội dung sinh hoạt, theo đó cấp ủy chi bộ thường xuyên nắm bắt tình hình quốc tế, tình hình trong nước, tình hình an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an nhân dân, tình hình trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cấp trên; nắm bắt tâm tư, tình cảm của đảng viên, cán bộ để xây dựng nội dung thông tin đến đảng viên, cán bộ một cách phù hợp, không lặp đi lặp lại theo khuôn mẫu nhất định hoặc trở thành một buổi kiểm điểm công tác chuyên môn, mà nội dung sinh hoạt chi bộ luôn định hướng cho đảng viên, cán bộ nắm bắt một cách toàn diện, khách quan các vấn đề đang diễn ra, tránh hoang mang, dao động trước những biểu hiện tiêu cực, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm của đảng viên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đối với những vấn đề về công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập, thực hiện các chủ trương, nghị quyết mới của Đảng, cấp ủy được đông đảo đảng viên chi bộ quan tâm hoặc gắn với yêu cầu nhiệm vụ của chi bộ, được tổ chức riêng thành các buổi sinh hoạt chuyên đề để đảng viên chủ động bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, thảo luận đánh giá toàn diện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thứ ba, thực hiện công tác tự phê bình và phê bình tốt. Định kỳ hàng năm, tất cả các đảng viên trong chi bộ phải thực hiện tự phê bình xoay vòng. Nội dung tập trung kiểm điểm đánh giá việc học tập và làm theo gương Bác; học tập thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy công an nhân dân; gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); việc thực hiện phong trào thi đua “rèn đức, luyện tài”; các phong trào, cuộc vận động trong công an nhân dân và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong đó, các đồng chí trong cấp ủy chi bộ phải nêu gương đi đầu trong tự phê bình với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, tiếp thu các ý kiến góp ý của tập thể. Qua đó, làm cho đảng viên, cán bộ có thái độ đúng đắn trong xem xét, nhìn nhận, đánh giá các ưu điểm, hạn chế của từng cá nhân chính là góp phần xây dựng hoàn thiện về mọi mặt của từng đảng viên để ngày càng tiến bộ.

Thứ tư, phát triển đảng viên tốt. Đây là công tác có vai trò cực kỳ quan trọng đảm bảo cho sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng, do vậy chi bộ tổ chức phân công 1-2 đảng viên chính thức chăm bồi 1 quần chúng phấn đấu rèn luyện từng bước hoàn thiện bản thân, ưu tú về mọi mặt, xác định động cơ, mục đích vào Đảng đúng đắn; đồng thời phân công đảng viên chính thức hỗ trợ, giúp đỡ đảng viên dự bị tiếp tục nỗ lực phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức.

Kết quả trong nhiệm kỳ 2015-2017, chi bộ đã tham mưu xây dựng trên 3.500 văn bản các loại, tăng 20% so thời gian liền kề; 70% đảng viên được các cấp khen thưởng, trong đó có 3 đảng viên được khen thưởng về thành tích tiêu biểu trong học tập thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. Đặc biệt năm 2016, 100% đảng viên đạt danh hiệu thi đua từ “Chiến sĩ tiên tiến” trở lên và chi bộ đạt “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”.

Từ những kết quả đạt được qua việc xây dựng chi bộ “bốn tốt” theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho thấy, đây chính là giải pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Bước vào giai đoạn mới, trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng, gắn với đó là việc tập trung phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì việc xây dựng chi bộ “bốn tốt” vừa là yêu cầu, vừa là nhiệm vụ trước mắt, lâu dài, thường xuyên của Chi bộ 1 trong thời gian tới.

Bài, ảnh: QUỐC TRUNG

Viết bình luận mới