CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM MỜI GỌI ĐẦU TƯ

11/07/2017 | 15:02 GMT+7
  1. DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG ĐÔNG PHÚ – GIAI ĐOẠN 1

1. Cơ quan quản lý: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang.

Địa chỉ: Km 10 Quốc lộ Nam Sông Hậu, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

ĐT: 02933 949 949 Fax: 02933 949 727; Email: bqlkcnhg123@gmail.com

2. Vị trí: Xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Kêu gọi đầu tư vào cụm công nghiệp tập trung để đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu công nghiệp tạo điều kiện thuận lợi kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

3. Quy mô dự án: 120 ha.

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 60 triệu USD.

5. Ưu đãi đầu tư đối với doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng:

a. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

- Về thuế suất ưu đãi: Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm

- Về thời gian miễn thuế, giảm thuế: Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

b. Về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

- Miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị, máy móc để tạo tài sản cố định.

c. Về miễn, giảm tiền thuê đất

- Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước ít nhất 15 năm đầu kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động.

            6. Ưu đãi đầu tư cho doanh nghiệp thứ cấp: Miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị, máy móc để tạo tài sản cố định.

 

  1. DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG NHƠN NGHĨA A

 

1. Cơ quan quản lý đầu tư: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang.

Địa chỉ: Km 10 Quốc lộ Nam Sông Hậu, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

ĐT: 02933 949 949 Fax: 02933 949 727;

Email: bqlkcnhg123@gmail.com

2. Vị trí: Xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

3. Mục tiêu dự án: Kêu gọi đầu tư vào cụm công nghiệp tập trung để đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu công nghiệp tạo điều kiện thuận lợi kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

4. Quy mô dự án: 100 ha

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 50 triệu USD.

6. Ưu đãi đầu tư đối với doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng:

a. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

- Về thuế suất ưu đãi: Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm

- Về thời gian miễn thuế, giảm thuế: Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

b. Về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

- Miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị, máy móc để tạo tài sản cố định.

c. Về miễn, giảm tiền thuê đất

- Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước ít nhất trong 15 năm đầu kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động.

            7. Ưu đãi đầu tư cho doanh nghiệp thứ cấp:

a. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

- Về thuế suất ưu đãi: Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm.

- Về thời gian miễn thuế, giảm thuế: Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

b. Về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

- Miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị, máy móc để tạo tài sản cố định.

 

  1. DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG PHÚ HỮU A – GIAI ĐOẠN 3

 

1. Cơ quan quản lý: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang.

Địa chỉ: Km 10 Quốc lộ Nam Sông Hậu, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang .

Điện thoại: 02933 949 949 Fax: 02933 949 727;

Email: bqlkcnhg123@gmail.com

2. Vị trí: Xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

3. Mục tiêu dự án:

Kêu gọi đầu tư vào cụm công nghiệp tập trung để đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu công nghiệp tạo điều kiện thuận lợi kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

4. Quy mô dự án: 80ha.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 40 triệu USD.

6. Ưu đãi đầu tư đối với doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng:

a. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

- Về thuế suất ưu đãi: Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm

- Về thời gian miễn thuế, giảm thuế: Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

b. Về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

- Miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị, máy móc để tạo tài sản cố định.

c. Về miễn, giảm tiền thuê đất

- Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước ít nhất trong 15 năm đầu kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động.

            7. Ưu đãi đầu tư cho doanh nghiệp thứ cấp:

a. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

- Về thuế suất ưu đãi: Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm.

- Về thời gian miễn thuế, giảm thuế: Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

b. Miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị, máy móc để tạo tài sản cố định.

 

  1. DỰ ÁN CHẾ BIẾN GẠO XUẤT KHẨU GẮN VỚI VÙNG LÚA CHẤT LƯỢNG CAO

 

1. Cơ quan đối tác phía Việt Nam: Sở Nông nghiệp và Phát triển  nông thôn.

Địa chỉ: Số 5, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933877977  Fax: 02933878938

Email: vanthusonongnghiep@gmail.com

2. Quy mô dự án:  1.000ha.

3. Địa điểm xây dựng: Huyện Vị Thủy, huyện Châu Thành A.

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 21 triệu USD.

5. Ưu đãi đầu tư của dự án:

5.1. Tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước

- Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước ít nhất 15 năm đầu kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động.

- Miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất xây dựng nhà ở cho công nhân, đất trồng cây xanh và đất phục vụ phúc lợi công cộng.

5.2. Miễn, giảm tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Nhà đầu tư có dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư nằm trong quy hoạch của tỉnh được giảm 50% tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án. Trường hợp dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư được miễn nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.

6. Hỗ trợ đầu tư: Hỗ trợ đầu tư cơ sở chế tạo, bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ.

 

7. Miễn thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu:

- Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong vòng 09 năm tiếp theo kể từ khi phát sinh thu nhập chịu thuế.

- Được hưởng mức thuế xuất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong vòng 15 năm đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới.

- Miễn thuế đối với thiết bị, máy móc nhập khẩu để tạo tài sản cố định.

 

  1. KHU DÂN CƯ THƯƠNG MẠI KHU VỰC 1 PHƯỜNG 5, THÀNH PHỐ VỊ THANH, TỈNH HẬU GIANG

 

1. Cơ quan đối tác phía Việt Nam: UBND thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

- Địa chỉ liên lạc: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, P.5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

- Số điện thoại: 02933 876 315, Fax: 02933 870 609.

- Email: vithanh@haugiang.gov.vn

2. Quy mô dự án: 10 ha.

3. Địa điểm xây dựng: P. 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 25 triệu USD.

5. Các ưu đãi đầu tư:

a. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

- Về thuế suất ưu đãi: Thuế suất ưu đãi 17% trong thời hạn 10 năm

- Về thời gian miễn thuế, giảm thuế: Miễn thuế 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.

b. Về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

- Miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị, máy móc để tạo tài sản cố định.

c. Về miễn, giảm tiền thuê đất

- Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước ít nhất 7 năm đầu kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động.

 

  1. KHU DU LỊCH SINH THÁI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN LUNG NGỌC HOÀNG

 

1. Cơ quan đối tác phía Việt Nam: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang.

- Địa chỉ liên lạc: Số 5, đường Thống Nhất, P.5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

- Số điện thoại: 02933 878 654, Fax: 02933 878 654.

- Email: vhttdlhg@gmail.com

2. Quy mô dự án: 50 ha.

3. Địa điểm xây dựng: Huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 15 triệu USD.

5. Các ưu đãi đầu tư:

a. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

- Về thuế suất ưu đãi: Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm

- Về thời gian miễn thuế, giảm thuế: Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

b. Về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

- Miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị, máy móc để tạo tài sản cố định.

c. Về miễn, giảm tiền thuê đất

- Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước ít nhất 15 năm đầu kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động.

 

  1. DỰ ÁN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG

 

CÔNG NGHỆ CAO HẬU GIANG

1. Cơ quan đối tác phía Việt Nam: Ban quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ tỉnh Hậu Giang.

- Địa chỉ liên lạc: Khu 406, P.5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

- Số điện thoại: 02936 270 036,     Fax: 02936 270 036.

2. Địa điểm xây dựng: Huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

3. Mục tiêu dự án: Kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, bao gồm phần xây lắp, cung cấp trang thiết bị và đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp công nghệ cao kèm theo đạt tiêu chuẩn quốc tế.

4. Quy mô dự án: Quy mô diện tích chung 5.200ha, trong đó diện tích khu vực trung tâm là 415ha.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 50.000.000 USD.

6. Các ưu đãi đầu tư:

6.1. Đối với doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao:

a. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

- Về thuế suất ưu đãi: Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm

- Về thời gian miễn thuế, giảm thuế: Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

b. Về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

- Miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị, máy móc để tạo tài sản cố định.

c. Về miễn, giảm tiền thuê đất

- Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước ít nhất 15 năm đầu kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động.

6.2. Đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao:

Doanh nghiệp hoạt động trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang được hưởng các chính sách ưu đãi như đối với các doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, được quy định tại Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang.

 

Viết bình luận mới