HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016

Thí nghiệm các chế phẩm sinh học của Hàn Quốc trên cây lúa, bưởi, khóm và xoài

15/05/2019 | 08:03 GMT+7

(HG) - UBND tỉnh vừa thống nhất chủ trương cho Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang phối hợp với Tổ chức chuyển giao công nghệ và thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp của Hàn Quốc (Tổ chức FACT) thực hiện thí nghiệm các chế phẩm sinh học và thiết bị của Hàn Quốc trên cây lúa, bưởi, khóm và xoài.

Mục đích của thí nghiệm kiểm tra độ thích nghi các chế phẩm sinh học và thiết bị của Hàn Quốc và ứng dụng các phương pháp canh tác hiệu quả tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang. Quy mô diện tích 9,5ha (cây lúa 6ha, cây bưởi 1,5ha, cây xoài 1ha và cây khóm 1ha) trên 7 chế phẩm sinh học và 3 thiết bị của Hàn Quốc. Địa điểm tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, đối với cây lúa; tại xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ, thí nghiệm trên cây bưởi; tại thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, thực hiện cây xoài và ấp 4, Thị Trấn, huyện Long Mỹ, thí nghiệm trên cây khóm. Thời gian thực hiện năm 2019-2020.

H.TÂM

Viết bình luận mới