50 học viên được tập huấn đấu thầu qua mạng

11/09/2017 | 09:23 GMT+7

(HG) - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hậu Giang vừa phối hợp với Viện đào tạo STEC mở lớp tập huấn đấu thầu qua mạng để nâng cao kỹ năng cho các cán bộ làm công tác đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh.

Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày, với gần 50 học viên tham dự, bao gồm các chủ đầu tư, thành viên ban giám đốc, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, đơn vị tư vấn, thi công, các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, xây lắp, tổ chuyên gia chấm thầu, tư vấn đánh giá dự án, đội trưởng xây dựng, cán bộ kế toán, tổ chức và cá nhân.

LAN PHƯƠNG

Viết bình luận mới