Cơ hội để hoàn thiện mô hình hợp tác xã kiểu mới

13/10/2017 | 08:10 GMT+7

Việc ban hành Quyết định 445 của Chính phủ như là một bước ngoặt để giúp các hợp tác xã (HTX) từng bước đổi mới tư duy, phương thức canh tác phù hợp với tình hình thực tế. Trao đổi với phóng viên Báo Hậu Giang xung quanh công tác triển khai Quyết định 445 trên địa bàn, ông  Lê Văn Đời (ảnh), Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang, cho biết:

- Xác định việc thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020” là cơ hội để Hậu Giang xây dựng, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, tỉnh Hậu Giang đã có sự tập trung nhất định để triển khai thực hiện và đã thực hiện được một số kết quả như: Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại vùng ĐBSCL giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg cho các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Đề án năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Các công việc cụ thể trong việc lựa chọn, hỗ trợ HTX tham gia đề án như thế nào, thưa ông ?

- Tỉnh đã tiến hành rà soát, lựa chọn 10 HTX tham gia thực hiện Đề án (4 HTX nông nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lúa gạo, 4 HTX nông nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trái cây và 2 HTX nông nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủy sản); đồng thời giúp các HTX được chọn xây dựng phương án sản xuất kinh doanh để thực hiện đề án. Tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản hiện hành về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển các HTX như Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 340/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính, Thông tư số 15/TT-BNNPTNT  ngày 10/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tổ chức mở 18 lớp tập huấn bồi dưỡng nguồn nhân lực thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã, HTX nông nghiệp. Trong đó 1 lớp cho cán bộ cấp tỉnh; 8 lớp cho cán bộ cấp huyện, xã; 4 lớp cho cán bộ quản lý HTX; 4 lớp xây dựng phương án sản xuất kinh doanh trong HTX và 1 lớp hướng dẫn xây dựng mô hình thí điểm của hợp tác xã theo Quyết định số 445/QĐ-TTg.

Thưa ông, khi thực hiện Quyết định 445 thì HTX và thành viên HTX được hưởng lợi gì ?

- Khi tham gia thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg, các HTX được hỗ trợ, giúp đỡ để phát triển hoạt động đúng bản chất HTX. Ngoài ra, còn liên kết với nhau trong cùng lĩnh vực để tăng thêm sức mạnh từ đó các thành viên HTX cơ bản khắc phục tình trạng thua thiệt trên thị trường, gia tăng lợi ích của hộ thành viên, qua đó cải thiện đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao tinh thần hợp tác của cộng đồng thành viên HTX và của các HTX lại với nhau.

Bên cạnh sự hỗ trợ từ phía Trung ương thì tỉnh có các chính sách gì hỗ trợ cho các HTX tham gia đề án ở Hậu Giang, thưa ông ?

- Trước mắt trong năm 2017, tỉnh đã trích hơn 690 triệu đồng từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để thực hiện một số công việc như: Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg cho cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã và HTX; thực hiện công tác truyền thông về Đề án “Thí điểm, hoàn thiện nhân rộng mô hình HTX kiểu mới” trên địa bàn tỉnh, trong đó có cả kinh phí có nguồn gốc từ ngân sách và cả nguồn kinh phí xã hội hóa; tư vấn trực tiếp cho HTX để giúp các HTX xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính, năng lực quản trị… Ngoài ra, trong thời gian tới tỉnh sẽ thực hiện hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm nâng cao năng lực hoạt động cho HTX Nông nghiệp Phước Trung của huyện Châu Thành A - một trong những HTX nông nghiệp được chọn tham gia thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg. Hỗ trợ xây dựng các mô hình khuyến nông gắn với thực hành nông nghiệp tốt; giúp các HTX mời gọi doanh nghiệp liên kết theo chuỗi giá trị, tiêu thụ nông sản, đồng thời gắn liên kết các nội dung hoạt động của Dự án VnSAT để lồng ghép thực hiện đề án này.

Bước đầu thực hiện đề án có gặp những khó khăn, trở ngại gì, thưa ông ?

- Đây là đề án có nhiều nội dung mới, mang tính thí điểm nên bước đầu thực hiện đã gặp phải những khó khăn nhất định. Cụ thể về nguồn lực thì đội ngũ tham gia thực hiện đề án thiếu về số lượng, kinh nghiệm để triển khai thực hiện, hạn chế nhất định về năng lực, lúng túng trong triển khai thực hiện; nguồn ngân sách địa phương hạn chế; nguồn kinh phí Trung ương chậm phân bổ. Đối với ngoại lực, việc kêu gọi xã hội hóa trong công tác tuyên truyền chưa đạt kết quả, doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị nông sản chưa nhiều, quy mô hạn chế.

Một số cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã và cả HTX chưa thật sự quan tâm đến việc cập nhật kiến thức về HTX và nội dung thực hiện thí điểm mô hình (thể hiện qua các lớp bồi dưỡng đã mở thì thành phần, số lượng dự không đầy đủ), nhất là các HTX hoạt động chưa hiệu quả. Trình độ, năng lực quản trị, điều hành của lãnh đạo HTX còn hạn chế nên ảnh hưởng đến việc lãnh đạo, điều hành hoạt động, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh… Vì vậy, để tham gia thực hiện thành công đề án này là một thách thức lớn.

Theo ông, để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 445 của Chính phủ, cũng như các HTX tham gia đề án ngày càng nâng cao năng lực hoạt động, về phía ngành có những giải pháp gì ?

- Như đã nói ở trên, việc thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg là cơ hội để hoàn thiện mô hình HTX kiểu mới, giúp các HTX tăng cường sức mạnh, cạnh tranh trong sản xuất, kinh doanh, vì vậy đứng trước các khó khăn vừa qua và nhiệm vụ trong thời gian tới, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Hậu Giang phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ rà soát lại các nội dung nhiệm vụ của Kế hoạch số 61/KH-BCĐ ngày 19/7/2017 của Ban Chỉ đạo thực hiện đề án để tổ chức thực hiện. Cụ thể là sẽ mời gọi, tạo điều kiện kết nối với doanh nghiệp và HTX liên kết theo chuỗi giá trị, hỗ trợ xây dựng mô hình khuyến nông gắn với thực hành nông nghiệp tốt, tiếp tục kêu gọi xã hội hóa để tăng cường truyền thông về đề án và HTX; giúp các HTX được chọn điều chỉnh phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với đề án để thông qua đại hội xã viên. Kiến nghị UBND tỉnh bố trí thêm kinh phí để giúp tư vấn trực tiếp cho 10 HTX tham gia đề án nhằm nâng cao năng lực quản trị cho lãnh đạo HTX, kỹ năng tổ chức sản xuất, nghiệp vụ chuyên môn... là yếu tố giúp điều hành HTX hoạt động hiệu quả, mở rộng quy mô và thành viên HTX đủ sức liên kết, cạnh tranh. Tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm kết quả đã thực hiện để xây dựng kế hoạch thực hiện đề án cho năm 2018 và có định hướng cho các năm tiếp theo…

Xin cảm ơn ông !

HOÀI THANH thực hiện

Viết bình luận mới