Nhiều chỉ tiêu tái cơ cấu lâm nghiệp vượt kế hoạch

10/01/2019 | 08:12 GMT+7

(HG) - Thực hiện Kế hoạch hành động tái cơ cấu lâm nghiệp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016-2020, phân kỳ thực hiện trong năm 2018, ngành kiểm lâm đã đạt nhiều kết quả phấn khởi. Diện tích rừng trồng được tạo mới là 105,8ha, đạt 151,2% kế hoạch; hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật lâm sinh rút ngắn chu kỳ kinh doanh rừng xuống 12 tháng là 219,74ha, đạt 105% kế hoạch; trồng rừng gỗ lớn là 32,1ha, đạt 128% kế hoạch; nhân rộng các mô hình nông - lâm kết hợp, thực hiện được 45,2ha, đạt 180% kế hoạch.

Diện tích rừng trồng được tạo mới đạt 151,2% kế hoạch.

Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hậu Giang, diện tích rừng toàn tỉnh đến cuối năm 2018 là trên 3.000ha (tăng 134ha so với năm 2017). Tỷ lệ che phủ rừng đạt 1,96%; trong đó rừng 1,54%, cây phân tán 0,42%, vượt 0,04% chỉ tiêu được giao năm 2018.

Tin, ảnh: NGUYỄN HẰNG

Viết bình luận mới